Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 77

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 77

2 minuten leestijd

HET CALVINISME EN DE STAATKUNDE choose our

to

own

magistrates."

In zijn

^)

roept Calvijn zulken volken dan ook toe:

God de

vrijheid

ziet toe, dat gij

Gods bij

tot

gegeven

heeft,

om uw

73

commentaar op Samuël „En gij, volken, aan wie

eigen overheden

te

kiezen,

deze gunst niet verbeurt door deugnieten en vijanden

de hoogste

eereposten

Ik voeg hier nog waar geene andere stichting van nieuwe

te verkiezen."")

dat deze keuze door het volk vanzelf intreedt,

ordening bestaat of de bestaande wegvalt. anders

staten,

dan door verovering

Bij

of geweld, is steeds het eerste

gezag door volkskeuze gevestigd; en ook waar tengevolge van het uitsterven van een koningsgeslacht, zonder regeling van het erfrecht,

ook tengevolge van gewelddadige omkeering, het hoog gezag

of

het ongereede

woordigers op er nadruk op,

was

om

geraakt,

kwam

het te herstellen.

God

in

het volk steeds in zijn vertegen-

Maar even

beslist legt Calvijn

om, in het bestel zijner Voorzienigheid, aan een volk dezen meest gewenschten toestand te ontnemen of ook van meet af niet te geven, als het volk er óf onbekwaam voor was óf het ten hoogste verbeurd had door zijne zonde. En dan wijst het geschiedkundig verloop van een volk vanzelf uit, op wat andere wijze de opdracht van het gezag plaats heeft. Dan kan die opdracht voortvloeien uit erfrecht, gelijk in de erfelijke monarchie. Ze kan de uitkomst zijn van een hardnekkigen oorlog, gelijk Caesar door Pilatus macht over Jezus bezat, „hem van boven gegeven". Ze kan uitgaan van keurvorsten, gelijk in het aloude Duitsche keizerrijk. Ze kan berusten bij de staten der gewesten, gelijk in de oude Republiek der Nederlanden. Kortom zij kan allerlei vormen aannemen, omdat de graad van ontwikkeling der volkeren zoo eindeloos verschilt. Een regeeringsvorm als de uwe zou in China geen dag stand houden. Het volk van Rusland is zelfs nu nog onrijp voor eiken constitutioneelen regeeringsvorm. En onder de Kaffer- en Hottentotstammen in Afrika zou zelfs een bewind als in Rusland bestaat, ondenkbaar wezen. Dit alles nu bestelt en regelt God door het verborgen raadsbesluit zijner Voorzienigheid. Doch op wat wijs de opdracht van het hoog gezag ook plaats hebbe, dat gezag zelf blijft Goddelijk in oorsprong, en wel hem, die er Gods souvereiniteit dat

vrijmachtig

is

in eert.

Dit

')

is

daarom geen

theocratie.

Van

Dankbaar aan God Almachtig, dat

eigen Overheden te verkiezen.

^)

Comm.

theocratie

Hij in

1

was

alleen onder

ons de macht schonk om onze Lib. Sam. c. II. 27—30.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

PDF Bekijken