Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 205

2 minuten leestijd

ONZE STATEN EN RADEN.

van

zelfs

niets

kiesdistricten,

dan

]89

men

een aggregaat van eenlingen, die

kiezers noemt, voor het behartigen der politieke belangen overblijft.

En

moet nu erkend, dat de nieuwe regeling van het kiesrecht

al

kwaad getemperd

additioneele artikelen van 1887 dit

de

in

heeft, toch is het stelsel

gebleven wat het was. Nog altoos de drie standen.

Gonsequentiën van het revolutionair

§ 135.

Tweeslachtig

vormen

noemen; maar idéé

tionaire

hoop

is

nog min

van den

in

;

en

pohtieken zin te verheffen.

meer

of

volksvertegenwoordiging,

historische

pleegt te

om ons

zonder veerkracht

Immers, het houdt de goede,

door en door; hinkende op twee gedachten

dit stelsel

is

juist door die halfheid

begriusel.

van de oude, eenig

bij

men

die

de

organische

ouden vorm de nieuwbakken revolu-

schuift in dien

atomistischen

Staat, die uit eenlingen op één

geworpen, on haar uitdrukking vindt in het

algemeen stem-

recht van alle individuen. Naar dat revolutionaire „groepen"

hngen

in

het volk,

of individuen, die

geen „staten" of „standen" of

stelsel toch zijn er

maar

is

de natie niets dan één groote massa één-

geen ander politiek verband of geen andere sociale

geledingen hebben dan het ééne hooggeloofde „Staatsverband."

Tot

uitdrukking

zijn zuivere

lingen

man

individuen,

of

komt

dit stelsel

voor man, op den

meê kan

eerst, als elk

van rechten,

d.

dus door het algemeene stemrecht; of

men

dezer een-

met volkomen

beslissen over het bestuur van

heid i,

dan

tel af,

's

gelijk-

lands zaken,

het erkennen wil of niet,

van elk atomistisch staatsbegrip de onontwijkbare consequentie.

Dat men deze eenlingen makshalve,

maar

daarbij

welbezien,

is,

zuivrn-e licht, dat uit de

nog

in districten indeelt, geschiedt ge-

toch een ongepaste straalbreking van het

keus der eenlingen op het algemeen belang moet vallen.

Zooals Napoleon het dreef: „één volksstemming van alle Fransche individuen,

ongedeeld

ongebroken,

en

zou eigenlijk het ware

Waar dan nog

bij

over heel het land, op één dag!"

dient gevoegd, dat

punt volkomen onzinnig en ongerijmd er

dan ook wel voor gewaakt Zoonis

Rijksdag,

Vorst

liet

is,

geen

heeft, dat er

Von Bismarck het nu

En op

wijl

dat

A

s s e

mb

Senaat

1

é e

n a

t

dit standi

o n

a.l

e"

nevens haar opkwam.

in het Duitsche Rijk

maakte; „een

waartoe alle Duitsche individuen kiezen", zóó behoort het naar

Zoowel het twee-Kamersstelsel (;isch

twee-Kamerssysteem op

en de

den eisch dezer doctrinairen allerwegen

den

zijn.

te

als de

worden.

censusbepaling

zijn

dan ook

tegen

van het systeem. er

haar doel

nu ook afgaat,

in

baat

dit

stelsel

geen

een logica schuilt, die onverbiddelijk

weerstand

en

is

er

geen stuiten aan, of

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken