Bekijk het origineel

De overheid - pagina 251

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 251

2 minuten leestijd

§ VS.

1

en

origine magistratus.

23

vs.

5;

Sam. 7

vs.

14 en ten deele in

Jer.

;

In 2

De

8.

het

reëele

Ezech. 37 vs. 22, 1

233.

Micha 2

24;

vs.

13;

Zach. 9 vs. 9:

Kron. 28 vs. 4 liggen beide,

Koningschap van Christus

kiem

in

en

't

typische

in

elkander

de

;rA/7/:wo-;c

potentie

gevlochten. In

Nieuwe Testament wordt, nadat Christus gekomen

't

is,

geconstateerd in Joh. 18 VS. 33; Joh.

andere plaatsen,

Conclusie:

50; Hand. 17

vs.

1

waar

de naam

niet

voor Zich

altoos terwijl

juist

uitgekomen,

;

heeft

heeft

niet

tal

van

voorkomt.

K-^pct;

regeering van Zijne kerk en

type van den herder, hoe

het

van een' vader, maar het vaderschap

niet het beeld

gehouden

Zelf

maar

God de Heere voor de

Indien

van Zijn geestelijk volk genomen vaak dat ook voorkomt

7; Openb. 17 vs. 14 en

vs.

Bacr/Ae:^-?,

;

maar het type van een

en

Uii-}

'i?'^,

die twee vormen waren, waarin de patria potestas op aarde was

God had ook een ander

bestond daarvoor geen noodzaak.

dan

type kunnen kiezen.

Waar nu

integendeel niet een ander type, maar het type

van de potestas magistralis door

God gekozen

daar heeft

is,

God

in die

keuze

„sanctie' verleend aan de potestas magistralis. IV.

Over de twee andere punten zullen we God de Heere heeft gegeven

aan toevoegen.

hier geen nadere adstructie

:

10.

de gave voor het ambt

20.

de onderwerping aan het ambt

De gave voor het ambt

door

is

in

de consciëntie.

God geschonken.

Dit wordt ons in de

Heilige Schrift vermeld, wanneer er staat, dat de Geest des Heeren vaardig werd over de vorsten en hen tot het ambt bekwaamde. Denk slechts aan het gebed van Salomo en de Chokma, die er noodig is om een volk wel te

regeeren.

Regeerkunst

gave, die den mensch niet

een

is

uit zich

zelf,

maar

van God toekomt.

Waar nu God aan de menschen gaven te regeeren, verschillende

volkeren die

gaven

gaven

in

om

geeft

onderscheiden

landen, volken en staten

landen, onder verschillende

en aan onderscheiden koningen, daar zet Hij met het verleenen van Zijn zegel

op het ambt, waarvoor die gaven noodig

De onderwerping aan

zijn.

ambt in de consciëntie. met sabel en bajonet in stand worden gehouden, wel over enkele rebelleerende personen, maar niet over een geheel V.

De

magistrale

macht

de

zedelijke

Nu kan

die

overtuiging is,

steun

als

voor

is

het uit

De magistrale macht kan alleen bestaan, indien er

met het koninklijk gezag. in

niet

Staat een geheel volk tegen den koning op, dan

rebelleerend volk.

macht aanwezig

het

kan

in

de

der onderdanen gebondenheid aan de magistrale

de

consciëntie

magistrale

de magistrale macht steun vindt.

macht

in

de

(ri.yd^r,<rtc

niet

worden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 251

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken