Bekijk het origineel

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 139

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 139

meditatiën over het lijden en sterven onzes heeren

2 minuten leestijd

„JEZUS DE KONING DER JODEN."

131

ondenkbaar zijn, om van Grod als Kei~er, of ook om van „Keizer Jezus" te gaan spreken. Toch verdient dit zeer de aandacht. Immers, in de dagen toen Jezus op aarde was, en leed en stierf, stond de keizerstitel nog veel hooger dan thans. Er waren toen niet vele keizers. Er was maar één keizer. Maar die ééne keizer voerde dan ook het bewind over heel de bekende loereld. Wat had dan meer voor de hand gelegen, dan om ook op Jezus, die immers niet Koning over een enkel land zou zijn, maar juist Koning over heel de wereld, dien weidschen, dien doorluchten, dien titel van Keker toe te passen. toch, dit is niet geschied. Zelfs op Pathmos, bij de afsluiting der Bijzondere Openbaring, geeft de Christus zichzelf geen anderen titel dan dien van „Koiüm/

hoogverheven

En

der koningen en Heere der heeren" en aan zijn geloovigen wordt toegevoegd, niet dat ze als keizers met den Keizer, maar dat ze als koningen met Jezus hun Koning heerschen zullen. ;

De De

oorzaak hiervan ligt voor de hand. Koninklijke waardigheid is op natuurlijke wijze, organisch, uit het leven der volken opgekomen; de Keizerlijke macht heeft zich, mechanisch door overmacht en geweld, over de volken opgeworpen. De Keizerlijke macht is het Caesarisme, het Imperialisme. En de schriklijke krijg, thans in Zuid- Afrika gevoerd, toont op nieuw tot wat gruwel de Keizerlijke idee als vanzelf leidt. Het is daarom van hooge beteekenis, dat Pontius Pilatus, die, als vertegenwoordiger van Eome's Keizer, Jezus, met verkrachting

van het recht, ter dood veroordeelt, als opschrift boven zijn kruis plaatste Deze is Jeztis, de Koning der Joden. „Ik toch heb mijn Koning gezalfd over Sion" luidt Jehovah's betuiging in den tweeden Psalm, en die Psalm eindigt met den uitroep, dat de „Koningen der aarde" voor dien Koning van Sion :

de knie zullen buigen. Tegenover dien van God gezalfden Koning nu had zich de wereldmacht onder den Romeinschen Keizer verheven. Ook Palestina was door den Keizerlijken adelaar overweldigd. En toen op Grabbatha Jezus voor Pilatus verscheen, stonden in Pilatus en Jezus deze twee machten verpersoonlijkt tegenover elkander. De Christus, aan wien Grod als zijn Koning alle maclit gegeven had in hemel en op aarde, en de Landvoogd van den Romeinschen Keizer, die

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 139

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

PDF Bekijken