Bekijk het origineel

De overheid - pagina 232

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 232

2 minuten leestijd

LOCUS DE MAGISTRATU.

214

oorspronkelijk door

als

zijn,

gebonden

zijn

aan

God den Heere

over elk volk door eene Open-

koning was aangesteld

Zijnerzijds een

baring

zijne heerschappij,

Nu evenwel de Overheid

;

immers dan zou de onderdaan

zoolang er geen tegenordinantie kwam.

drang van nood,

uit

natuur, sponte en niet door een ordinantie Gods

vraag, hoe die Overheid

dat

zij is

dat

Gesteld,

het

feit

een

in

maakt, dat land

Overheid

de overheid, die er thans oordeelen heeft of

is.

nu gehouden

'TTrzpz'/js-ja-xtc

om

het

feit,

te

is

zijn die socia-

gehoorzamen aan

wil zeggen, dat de onderdaan niet te

de Overheid erkent of

maar

niet,

Ook kan

overheidsmacht wordt uitgeoefend.

er

of

hij

hier alleen

het niet de

moet geëerbiedigd worden.

eveneens gehouden

rijk

als hij

is

dat er een socialistische Overheid

gelukte,

gehoorzamen,

te

als k'^cucrlx

zij

optrad, dan zou elk onderdaan van het listische

opgekomen,

opgekomen, maar gaat het

is

opgekomen, welk

drang van het leven der

uit is

hij

moet

alleen vragen

er worsteling zijn, zooals

waar de koning verjaagd is. Thans oefent de koning gezag uit. Daarom mag geen enkel Hannoveraan Hannover van Pruisen beweren thans een onderdaan van den ouden koning te zijn, maar moet hij de ï^ourrlcx., die er is, beschouwen als de van Godswege geldende ï^oixriy. en er Daarom is xao-a ^jy^^n kenmerk van het regnum essenzich aan onderwerpen. in

V.

b.

Hannover, in

en

tiale

de

van de

Oi ykp

Vs. \b.

ïcrnu

deze plaats voor den oorsprong en

is

van overwegend gewicht.

ïi^ojcrix

zi

/u,y;

Hier wordt de verklaring van

dü-iv.

en

ï^cucrixc uTripiyj^-jrry.i

quaestie der legitimiteit

0£ov,

Ótto

Jè oba-xi

xc

uTvipiyj^ijcrxic

i/TTo

&eoü Tirxyfj.hx'.

De Apostel Paulus

gegeven.

laat niet den minsten schijn of zweem van twijfel over, maar expliceert het nog scherper dan boven geschied is. Er kan geene macht uitgeoefend worden dan ijTcz 0£c:, zoodat ze op dat oogenblik orgaan is van de Goddelijke ï^^oum.x en die staatsmachten, die er eenmaal zijn en zich doen gelden, zijn ijTch i^io-j Ttr(xyyiivau. Wordt nu door een oproer een troon omver geworpen en een andere ;

Overheid daarvoor

Gods,

maar

nissen

oordeelen

in

de plaats aangesteld, dan

Onze Vaderen wezen

rk^tq.

of

straffen

er

is

dit

geen toelating of dulding

dan ook op, dat zulke gebeurte-

de vorsten of over de onderdanen waren,

over

waarin de energie Gods optrad.

Op

vers 3

komen we

later terug.

Vs.

4—6.

Op

komt het vooral aan.

vers 4

Öcoi yxp SixKsuèi: iIk?,

Tr,v

iJLo.'/xj.px.v

irrrty

(Dopir

Tol v.q to ayx^-óv.

&eoö ykp

StxKCuóc

ixv dl r: kxkzv icrr/z/

ÏkScksc

'^5'-'r,c,

ccg

opyr,v

<poj3o-^'

rw r;

ou

yxp

-Ky.Kvoy

Tpa.(7(7cvri

Zien

we

tevens op de woorden

in vs.

6 Xursupysl yxp

C-)c3-:

da-lv,

dan wordt

verzen tot driemaal toe uitgedrukt, dat de Overheid dienaresse Gods

in

deze

is,

dat de Overheden niet zijn zelf

opgeworpen machten,

die zich als zoodanig

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 232

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken