Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 261

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 261

2 minuten leestijd

DE KOKl'lNG DER ENGELEN.

teekenden,

schooue kinderkopjens het

nu

daarentegen

zijn,

en

dus

Staat

wezens

van

nature

heel deze voorstelling, dan

hun

des

Heeren"

Heeren

niet

des

veeleer

Hoe

cjeen

den lof van Jehova.

engelen louter

geestelijke

lichaam bezitten, dan vervalt

mond

er geen

is

de

dat

en geen stem, en wordt

voor ons raadselachtig;

te meer waar dat hun roeping voorkomt, maar den indruk maakt van hoofdzaak in hun bezigheid te zijn.

»loven

loven

uitgalmende

vast,

257

als

bijzaak in

het dan te verstaan, dat de engelen, die lichaam noch stem

is

hebben, nochtans in het loven des Heeren schier opgaan.

Ter oplossing van deze moeilijkheid kan men tweeërlei weg inslaan. namelijk óf staande houden, dat ook een geest rechtstreeks in trilling kan brengen, óf wel beweren, dat het luchtgolven de

Men kan

het uitgalmen van den klank, maar in een

eigenlijke

loven

innerlijke

beweging van den geest

niet in

ligt.

de eerste oplossing denkt ge als vanzelf terstond aan den wind,

Bij

die suizen en gieren kan, en een zeer scherp en doordringend geluid

op

dan

dat er eenig orgaan

zonder

geven,

luchtgolven

de

werking uitgeoefend, staat

een

veest

niet

op

evenzoo

die

uit

een

komt.

Er wordt

drijvende,

ruischende

in het spel

zekere

inwerking op de luchtgolven ont-

zou nu, zoo vraagt men, een hemelsche

werking kunnen uitoefenen

rechtstreeksche

luchtgolven, zonder het instrument van de keel

de

waaraan baar

en

Waarom

geluid.

bij

rechtstreeks

gebonden

wij

dat

zijn,

zijn;

en

waarom zou

op die wijze klank en zang voortbrachten, ook

zij

ze ontbloot van elk lichamelijk zangorgaan

zijn

dan

ook

dat

niet,

spreken

ons

dat onze

behoeven,

te

het niet zeer wel denk-

Men

al

vergete toch

en zingen toch feitelijk niets anders

op de luchtgolven werkt.

ziel

?

is,

Immers spraakorganen

zenuAven zijn niets anders dan tusschenschakels, waardoor de ge-

en

meenschap onze

dat

van onze

ziel

met de lucht

tot stand

komt.

Denk u uu

zich een oogenljlik van die gebondenheid aan spraak-

ziel

organen en zenuwstelsel ontslaan kon, en immers ge hadt den toestand der

engelen.

Nu

is

deze oplossing der zaak op zichzelf volstrekt

niet belachelijk, en te beweren, dat de geest niet evenzeer rechtstreeks

middellijk

als

bekrompen

en

op

den

dampkring

eenzijdig,

en

kunnen inwerken,

zou

en telkens van een stemme des Heeren in den donder valt

al

nog sterker dan

hier

spraakoryaan weg. sing dat

bemoeilijkt

men

deuken,

zich

en

Wat is,

bij

daarentegen

in

uiterst

liet

Avaar deze niet

rijk is,

te

spreken, ook

de engelen alle gedachte aan een het meegaan met deze oplos-

Avel

dat wel deze aarde

moeilijk

dat,

is

de Schrift aarzelt dan ook niet telkens

een dampkring heeft, maar

der geesten een dampkring kan al

onze theorieën over klank en

ffeluidvoortbrenginff wegvallen.

De

tweede

oplossing

slaat een heel andereu

weg

in.

Ze zegt 17

u,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 261

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken