Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 469

2 minuten leestijd

MAN EN VROUW. aldus een stokpaardje

Even

even zondig.

waarop ze

is,

God

oordeelen, tot

heeft

met Gods

er van. Dat

minstens genomen

is

En zulke ruwe Goliathen

revolutionair.

hun de steen

den rondedans

in kinderachtige ijdelheid

kunnen uitvoeren. Niets

hoovaardij

der

453

uit

in het huis zal

den slinger in den kop zinkt. Och, dat

ordinantiën niets uitstaande.

een caricatuur,

Is er veeleer

een bespotting van.

Op

zichzelf heeft een

En

niet ontvingen.

over

voering

vrouw

zijn

bezit, nooit

ontleenen

elkaar

hetzij

ge

hem

titel tot

te bezitten, verplicht

Meer gaven

meer dank;

zondaar beschouwt, heeft dus

als schepsel of als

vrouw. En zoowel over

zijn

daarom vrijmachtig over beiden beschikken kan, naardien

die

hun

schiep en

Had

alles

God

dus

het

te gebieden,

Hij ze beiden

schonk wat ze hebben. beliefd

om

vrouw onderworpen

der

heerschappij-

haar heeft alleen en uitsluitend die hooge God

over

als

om

kracht, gaven, talent

kunnen.

van nature geen aasje macht of gezag over

hem

meer

eenigen den minsten

uitsluitend tot hooger krachtsinspanning en tot

De man,

Staan ze beiden

voor.

Die beiden al wat ze hebben,

die dus daaraan, dat de één

dan de andere

enz.

boven

niets

beiden schepselen Gods.

ze

Zijn

gelijk.

man

den

tot

zijn

!",

man

te

zeggen

„Uw

:

dan zou de vrouw

als

wille z a

was de man tienmaal

huis den scepter hebben moeten voeren, ook al

1

koningin in ster-

ker en knapper.

Maar nu het Gode zoo behaagde, om,

„Uw

zeggen:

te

God de Heere een

hem van

hij in

van

zijn

hij

goddelijke

zijn

opgelegd.

waarvan

op de naast op los

van

Maar toekomt,

buiten

meesterschap,

macht, die

deel

gelegd heeft en dat

schappij toekomt. als

omgekeerd, tot de vrouw zijn!", nu

is

eens voorgoed en op de meest stellige wijze uitgemaakt, dat

het hierdoor

den man

juist

man onderworpen

zal den

wille

hèm

o p

dus van Godswege de huislijke heer-

niet als in

Dus

macht over de vrouw

hem

klevend (inhserent), maar

niet als een gave,

maar

verantwoording heeft te doen.

als een rent-

Dus ook

als een

gevallen van ziekte of uitlandigheid weer over kan dragen

hem

volgende, en die niet

met hem

in het graf gaat,

maar,

persoon zijnde, alsdan eigener beweging naar goddelijk bestel

overgaat op de vrouw.

En

is

beoogt

en

nu de klare en

duidelijke tegenstelling van

wat God verordend had, verstaat ge dan

„Wees

wil:

uw

dit

antirevolutionair, d.

i.

niet

wat de

revolutie

wat het zeggen

vóór God en tegen de revolutie, óók in

huis!"

De

revolutie

zegt:

„De baas, omdat

gij

gezegd: „Koning, omdat Ik u daartoe heb

De

revolutie

zegt:

„De baas

in

mijn

de sterkere

z

aangesteld." huis door eigen

ij

t."

God had

macht."

God

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken