Bekijk het origineel

De overheid - pagina 388

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 388

2 minuten leestijd

Locus DE Magistratu.

370

als

Nebucadnezar met Daniël deed,

of ze

n.1.

hun eigen God

of dien

van den

Romeinschen staat aanbaden, neen, maar weigering der Christenen stond gelijk karakter van den Romeinschen staat,

met de loochening van

het

was aanranding van de

Majesteit van den staat als zoodanig en in dien zin

goddelijk

een daad van opstand tegen het gezag van Rome.

ter

dood

te laten

om

niet uit per-

de Christenen

publicae.

rei

men

Ditzelfde beginsel heeft

niet

Immers ze waren vijanden van den Romeinschen

brengen.

en daarom hostes

staat,

Daardoor en

Romeinsche keizers

soonlijke geprikkeldheid aarzelden de

Duitschland tijdens den Cultuurkampf

in

in het

begrip „Staatsfeindliche Partei" op den voorgrond zoeken te schuiven.

De Romeinsche rechtstreeks,

niet

komt,

maar

thans rusten,

Romeinschen

staat

Rome

in

Vereinswesen begon

het

wezen van de

had

op zichzelf

in

merken, wat

te

alles.

hoe minder men zich

des

te

sterker ontstond de behoefte

de genootschappen opgekomen niet

een

als uitingen

op hun plaats waren.

want

in het

Romeinsche staatsieven

om op

eigen terrein, in

Zoo

zijn

van het burgerleven, die anders

in

Deze genootschappen waren voor alle doelen, Zoo kwam er van lieverlee in Rome

religieuse doeleinden, ingericht.

massa vreemdelingen,

poratie

den

Maar hoe meer de ontwik-

en

ook voor

pas

in

recht van bestaan,

afzonderlijke corporatie voor bepaalde doeleinden zich te vereenigen.

Rome

te

corporatie, het collegium, het

voortschreed gevoelde,

thuis

op

wat ons later worden van het leven

Rome geen

de absolute staat zorgde voor en verzorgde keling

iets

ontwikkelen.

te

Vereinswesen

om

zijdelings hiermee saamhangt, en

dat zich gelijktijdig met het ongezond

n.1.

Het

we

laten

religie

die een eigen religie overbrachten en in een cor-

collegium zich aaneensloten

of

om

te verrichten,

wat hun godsdienst

ook veel Joden naar Rome gekomen, die een stil en gerust leven leidden en in eene corporatie aaneengesloten waren met be-

Evenzoo waren

eischte.

er

trekking tot de besnijdenis, het paaschmaal, lectuur en synagoge.

Men

gevoelt, hoe het leven van die collegia voor den staat van

ernstig gevaar

kringen

op,

Vandaar het

om

die

begon op

die

aan

te leveren. In die collegia

het

leven

van

den Romeinschen

Het eenige, wat ze overlieten,

omdat de vreemdelingen gewoon waren hun

eigen godsdienstige plechtigheden.

om

Christus

staat

vreemd waren.

verschijnsel, dat de Augusti, de keizers, er spoedig toe overgingen

ze

toefde

een

collegia tegen te werken, ze te besnoeien en eindelijk geheel te ver-

bieden. wel,

Rome

toch traden georganiseerde

In

zijn

den

optrad,

waren de zoogenaamde

de

tijd

lijken te

dus, toen Paulus

begraven met te

Rome

ver-

was de eenige vorm, waarin de kerk van vorm van de collegia licita en de eenige daarvan

het Evangelie te prediken,

daar

de collegia ad funera. Dit moesten

collegia funeralia.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 388

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken