Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 163

1 minuut leestijd

BUDGETWEiQERING.

147

III.

HET VOOR NEDERLAND WENSCHELIJKE. Nationaal karakter.

§ 104.

We

aarzelen geen oogenblik om,

bij

de keuze tusschen het Fransche en

het Engelsche „systeem van Budget", voor het laatste te kiezen;

we

er

aanstonds

Engelsche

het

in

al

voegen

dat nabootsing ten onzent van de bijzonderheden, die

bij,

door

staatsrecht

de

gewoonte

geijkt

zijn,

zichzelf zou

veroordeelen.

Eerbied

men en

voor

historische ontwikkeling van het volksleven eischt, dat

de

voor de eigenaardige karaktertrekken van élk volk een open oog hebbe,

sluit

derhalve elke

onderling

namaak op

het gebied van wetgeving voor de volken

uit.

De Nederlandsche wetgeving behoorde het

van

verleden

Nederlandsche

het

zich,

volk

gelijk ten deze, door revolutionair bedrijf de

roekeloos

wel

volken de

door

doorgesneden,

is

algemeene

hen opgedane

ondervinding;

denkbeelden ook zoo nog

in

zijn,

alleen uit

ontwikkelen; en waar,

draad der nationale ontwikkeling

mag men aan gezichtspunten

zou het wel

zelf te

het

voorbeeld

ontleenen

van verwante

en winste doen met

maar behooren toch deze generale

een vorm te worden gegoten, die

bij

de nationale

eigendommelijkheid past.

Houdt men

het oog, dan

dit in

mag

ten onzent op niet

meer dan op de

volgende vier punten worden aangedrongen.

§ 105.

Wet

of besluit?

Ten eerste:

Het toestaan der geldmiddelen geschiede van den kant

der Staten niet in den

vorm van een wet, maar

in dien

van een besluit

der Staten Generaal. Dit

punt stellen

wijl het stelsel

we,

als

van het uiterste gewicht, op den voorgrond,

van begrootings

wetten

niets

van de verkeerde, onhistorische en valsche

dan heillooze belichaming

is

voorstelling, die het liberalisme

ons opdringt aangaande onze Staten Generaal.

Op het voetspoor toch van de Fransche revolutionairen hebben onze liberalisten de

oude Nederlandsche Staten omgetooverd

in

een

stel

van „twee

Kamers", saam uitmakende „een onderdeel van onze wetgevende macht." Beide ten onrechte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken