Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 291

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 291

2 minuten leestijd

287

DE BEZIGHEID DER GEVALLEN ENGELEN.

dood

ter

lieici,

de

En

gebracht.

wie de historie dier eeuwen, ook van

men

van het Occultisme, gelijk

zijde

het noemt, nagaat, kan zich

waar we nu den spot mcê drijven, destijds een vreeselijke macht in het leven was. üit heksenwezen bestond hierin, dat men zich voorstelde hoe de Duivel sommige personen, en met name oude vrouwen, of eenigszins geteekende personen,- soms hetgeen

dat

overtuigen,

ook jonge kinderen, als

hem

aan

zich

derwijs

instrumenten

zijn

in

om

overgaven,

macht wist

zijn

voortaan

te krijgen, dat ze

instrument

zijn

te

worden, en

en stoffelijke schade aan

allerlei geestelijke

te

Noord-Europu pas ten onder gebrachte Heidendom, met name in zijn Germaanschen vorm. Groote landstreken in Europa waren, toen de Hervorming uitbrak, nog pas voor kort dusgenaamd gekerstend, en deze kerstening was soms zoo ruw en wild toegegaan, dat ze weinig anders had gedaan, dan met

Wat

richten.

geweld

heidenschen

den

was het

hierin nawerkte

in

Dit

uitroeien.

eeredienst

had ten gevolge,

de oude heidensche mysteriën en tooverij zich in het verborgene terugtrokken, en zich als een duivelen- en demonendienst tegen den

dat

God

dienst van

kerk

telijke

werken,

en

werd

de

door

de

en-

demonen feitelijk bestaan en de afgoden en de afgoderij hun macht openbaarden,

in

van deze booze actie beiderzijds erkend. Eenerzijds menigte, die in haar hart nog heidensch was,

realiteit

bijgeloovige

te

Dit

gegaan.

keer

Romes

VHI

in

leidde

er

toe,

beslotene

hiërarchie

om

nam,

maatregelen Innocentius

de kerk, die begreep dat dit booze wezen moest

door

onder

o-eheel

steeds beleed, dat de

toch

anderzijds

worden

Daar nu ook de Chris-

en zijn Christus overstelden.

dat de toenmaals nog

kerk

steeds

krachtiger

paus kwaad te bezweren, tot de Bul Summis desiderantes, van 3 Dec. 1484, eindelijk

dit

tusschen dit heidensche wezen en de Christelijke kerk in scherpe formule bracht, en de inquisitie regelde om dit booze

den

geheelen

strijd

wezen te bestrijden. Onder den invloed der geestelijkheid heeft toen ook de Overheid zich allengs met de zaak gemoeid. Na de Hervorming vooral heeft de kerk deze aangelegenheid geheel aan den gegeven, en toen nu, ten gevolge van de verwildering, die de Dertigjarige oorlog in Duitschland aanbracht, het heidensche wezen nogmaals krachtig opflikkerde, is deze Hekserij

aardschen

derwijs

indruk

rechter

toegenomen,

machtig er

van

handen

in

dat

geheel

de

geraakte, en dat alle kerkelijke

volksgeest

onder den

en wereldlijke macht

wezen te keer te gaan. Ook onze Gereformeerde kerken hebben op grond van Gods Woord erkend, zich

dat

heeft

al

om

opgemaakt,

zulke

toovenarij

en

dit

booze

die de heidensche volken in

superstitie,

den aard der heidensche demonische machten haar oorsprong en kracht had, en diensvolgens o. a. in het Formulier van

onderscheiding volken

van

behoorde,

en

Israël in

kenmerkte,

prikkeling

tot

van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 291

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken