Bekijk het origineel

De overheid - pagina 211

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 211

2 minuten leestijd

§

De

Vs. 36. fixü-tXzLx

r,

siiK

l/u,};

een

u

to~j

toIitou

en aan

slot vüv Sè h

't

/3o(.crtX£f.x

dus

en

Christenen, moogt geestelijk

gij,

Christelijk

beginsel in de wereld, in het maatschappelijk of politieke leven. Doet laatste

dan wordt tegengeworpen, dat men

van

uitspraak

wordt men

staan,

volgende

in

een koninkrijk

zelf zulk

in

geraakt met de

de wereld

Er staat

uitdrukkingen,

;

die

ïy.

uitsluitend

welke sfeer het werkt.

kóo-^sj^

to~j

en

roirou en in het

op den oorsprong van het dit koninkrijk

komt, niet

Oi>e Ik rdü kóctixoii to'jtou wil

de patria potestas.

In

Hebr.

7

3

vs.

wordt

bij

Melchizedek met nadruk op den voorgrond gesteld, dat Kxc ayivtaXcyriTcg, d.

omdat

is

te willen

het vloeit niet voort uit de essentia creationis, dus kan het niet afgeleid uit

dit

toLtou en in het slot, Mijn koninkrijk behoort hier

kó<tjuoii

Jezus antwoordt nu, waarvandaan

koninkrijk wijzen.

strijd

men

koninkrijk niet van deze wereld

Zijn

dit is niet het geval.

ïvnZi'Srvj

wordt gezegd

van

in

de bedoeling van deze woorden, dan zou er een Genetivus

dit

t:5

Maar

niet thuis.

dat

zelf,

beschuldigd

Was

oprichten.

moeten

Christus

vroom

koninkrijk der ideeën en sympathieën als navolgers

het

in

van Christus, maar nooit moogt ge optreden met de eischen van het toch,

:

yj

het verl<iaard alsof het beteei<ende, dat Jezus' i<oninkrijk

koninkrijk

zelf

verstaan onder de woorden van Jezus

te

is

xbcrfjiou

193

regio Christi.

?

wordt

geestelijl<

voor

zijn

cLk 'icmv zk

ÏCTTIV SVTc'jB-cV

Gemeenlijic is

wat

eerste vraag is:

i/xy;

Tl

De manere

7.

w.

z.

zeggen:

worden

het priesterschap van is a.'xkT(jip,

hij

c/.fx.r,T(jip

dat het priesterschap aan Melchizedek toekomt, niet

uit dien vader of die moeder geboren was of krachtens genealogische maar krachtens de essentia van de schepping. Evenzoo laat Christus met de woorden oLk Ik toL koo-^ou toótou Zijn koninkrijk niet komen uit het hij

erflinie,

hier

eslacht van David.

Bedoelde Christus, dat

Hij

wel

krachtens koninklijk erfrecht Koning was, dan zou

deze wereld

men hiermee

zijn

opgekomen.

voorzichtig

zijn.

Men

eenvoudig voorbijgegaan.

r,

als

erfgenaam van David

ficf.<nXü.x

van Christus

uit

Bij

de prediking van het kerstevangelie moet

Op

tal

van catechisaties wordt deze quaestie

zegt dan

:

„Jezus heeft als zoon van David, als

genealogisch erfgenaam van den troon ook recht op de kroon van David;

dit

wel

volkomen waar, maar daarbij wordt uit 't oog verloren, dat Davids koningschap alleen typische, symbolische beteekenis heeft, en dat men daaruit is

nooit de realiteit van het wezenlijke afleiden kan.

den

Messias

maar nooit was.

vleesch

en

bloed

Men mag

de lendenen van David

wel zeggen, dat zijn

toegekomen,

het zoo voorstellen, alsof hierin nu het eigenlijke koninkrijk gelegen

Dit

ligt

David op

zijn

op

de

Chiliastische

het koninkrijk

lijn,

zij

vragen

weder oprichten. (Hand.

alsof Christus zich als opvolger

van

Aldus was de Joodsche opvatting en

troon had kunnen zetten.

die der Apostelen, wanneer

V

uit

„Heere, zult

:

1

vs. 6);

gij

in

dezen

tijd

aan

Israël

evenzoo dacht de moeder der 13

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 211

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken