Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 66

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 66

2 minuten leestijd

DE ZONEN GODS, IN GENESIS

62

6.

De grootere aanwas

het getal der zonen overtrof en te boven ging.

en

van het menschelijk geslacht zou zich hieruit

vermenigvuldiging

dan

verklaren

tevens

ja

negentigste,

kregen (Genesis. 5

kind

Van mannen

laten.

we

lezen

die

op

hun

op hun honderd-twee-en-zesiigste jaar hun eerste

zelfs

18), en die eerst

:

daarna in grooten getale

gewonnen om voorts eerst na een aanzijn zonen van acht of negen eeuwen ten grave te dalen. Leidt dit niet vanzelf tot de gedachte, dat aan de vrouwen een korter leven beschoren was, en dat deze vele zonen en dochtereu gewonnen zijn bij onderscheidene vrouwen, die ze achtereenvolgens ten huwelijk namen? Een grooter aantal vrouwen bij een geringer aantal mannen strookt dus geheel met deze gegevens, en verklaart ons beter dan iets de dochteren

en

tweede

een

in

eerst

we

snelle

vermenigvuldiging

niet,

meerdere

van

zelf

ingetreden

Dat zich hier polygamie in kan gemengd hebben, maar ze volgt nog geenszins uit het feit

van ons geslacht. weerspreken

periode

Deze

geboorten.

vrouwelijke

verklaren

zich

op

maar de levensduur der vrouwen zooveel korter was, zoodat het achter elkaar huwen van meerdere vrouwen ten regel Averd. En werpt men nu tegen dat hetgeen van Jered staat opgeteekend in hoofdstuk vijf voorkomt en alzoo aan hoofdstuk zes voorafgaat, zoo zy het ons vergund met Calvijn in zijn commentaar »Het verhaal van Genesis 6 moet teruggebracht worden te antAvoorden zich zelve gereedelijk, indien

:

periode dat het 500ste jaar van Noach.

vroegere

tot

een

tot

het

den

van

verhaal

zondvloed,

geeft

Overgaande Mozes een retrospectieve

bpschouwinof over de vermeuigvuldigins; van ons geslacht en de daar-

mede toegenomen

om

noch reden te

van

ontwikkeling

de zonde".

den aanhef van Genesis 6

beschouAven, mits

men maar

als een

niet de fout bega

Er

is

dus oorzaak

aanloop of stoplap

om

te

wanen,

dat,

overmits thans de aauAvas der bevolking geleidelijk gaat en het getal

van vrouAvelijke en mannelijke geboorten bijna tegen elkander opweegt,

opkomst van ons geslacht gelijke geleidelijkheid en gelijkmatigheid moet hebben plaats gegrepen. Tot zelfs voor het

daarom ook ontstaan

de

in

van

den groei van het lichaam

is

de

Avet,

die het opwassen

beheerscht, een geheel andere dan de Avet die geldt voor wien volwassen is.

OA^ertuigd

moet vers

hebben, in

dien

uitdrukken, tijd

is

van

d.

ons

av.

Genesis iets

dat, als

zin,

menschelijk

ons

ook

dat

en

te

6

:

zijn zeer ernstige beteekenis

1

zeggen heeft, verstaan

nu het

tijdstip Avas

Ave

daarom

geslacht »zijn schot kreeg", als Ave ons zoo z.

dat,

langzamen

gelijk er bij

groei,

uw

mogen

lichaam, eerst als kind een

en er dan een periode komt, waarop

in korten tijd onze volle lengte bereiken

dit

aangebroken, waarop

we

en volwassen worden, dat er

zoo ook in den groei van ons menschelijk geslacht eerst zeker aantal jaren

zijn

geweest

van

matige

en

beperkte

toeneming,

en dat er

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 66

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken