Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 137

2 minuten leestijd

DE GEONDWBT. politieke handeling mogelijk schijnt te

121

maken, geven we aan „het meerdere

opeens" de voorkeur.

En

om

wel ook

dat

déze

reden,

wijl

men

schillende partiëele wijzigingen, die

er,

welbezien, tusschen de ver-

verlangt, een onmiskenbaar onder-

ling verband bestaat. Bij elke discussie, die tot op

en

hapert,

dat

weer,

telkens

ge

dat

geest

zelven

van onze Grondwet

iets

fundamenteel gebrek zich schier in elke hoofdbepaling

dit

men

gevoelen. Voegt

laat

den

aan

er

den bodem gaat, bespeurt

daar nu

bij

de slechte redactie van onze Grond-

wet, die telkens een vrijbrief leent aan de schromelijkste willekeur, dan zal

men

waarom

begrijpen,

o.

staatsstuk verre preferent

§ 84.

Geen

een

i.

herziening van

doortastende

heel

dit

is.

staatsgreep.

Dat we, ten tweede, geen Grondwetsherziening wenschen, dan in den

wettigen weg, Vooreerst

Eth

zijn

waarheid

het in

theoloog

gevierd

zoo

coup d'état

wel terdege een

k,

i

een

daaronder zelfs

overmits

andere

met wie men ons vaak

contrarevolutionairen,

de

wijl

niet,

en

verwart,

allerminst een zinledige en dus overtollige bijvoeging.

is

al

als

Martensen in

geoorloofd keuren.

En ten

den schijn heeft, als ware er zonder

Constitutie-breuk in ernst aan geen herziening der Constitutie te denken.

Tegenover het eerste nu

niet contrarevolutionair sterk

sciëntie coterie in

in

als

we eenvoudig onze

eedbreuk in

en

zijn

onderdanen

zijn

verfoeien.

van den vorst niet aan de gebonden

is,

welken zin en

en

tot

op

verklaring, dat

welke hoogte

den koning minstens even dat de con-

der

heerschende

voor hij

keurt.

zichzelf

heeft te beslissen,

zijn consciëntie

ook aan het

Maar voor zoover de Grond-

helder, duidelijk en ondubbelzinnig spreekt, zou breuke van

gezworen eed Neteliger

in

ons oog eenvoudig

de

is

zijn

we

Wel erkennen we,

partij -interpretatie

koning dus

de

Grondwet gehouden

twijfelachtige in de

wet

stellen

den daarop

een misdaad.

tweede quaestie, vooral door Busken Huet

te berde ge-

bracht: zal zonder Constitutie -breuk een eenigszins afdoende herziening der Constitutie mogelijk zijn? Zit het slot, door

Thorbecke op de Grondwet geschoven, er niet zoo vast

ingeroest, dat weêr-ontsluiting zonder

En dan antwoorden we:

Twee derden op gelijken

mindering

in de

den gewonen loop der dingen zeer zeker

in

Tweede en de Eerste Kamer

voet herzien willen,

van

geweld ondenkbaar is?

macht

voor

eenvoudig een reiken met

is

te vinden, die herzien

ja!

en

(daar zulk een herziening altijd op ver-

de tegenwoordige beschikkers moet uitloopen)

zijn

handen aan de

lucht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken