Bekijk het origineel

De overheid - pagina 365

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 365

2 minuten leestijd

§

men

De magistratu tamquam

11.

tegen ingaat; neen, het handhaven der

er

van de

Dei

iustitia

en

al

is

ook

in

eenige

dan

het

recht

moet de

om

toonen, dat de

te

Een rechter spreekt

en moet

is,

is

en

hij,

veert terug en

de worsteling

in

A

niet recht als

zijn

loop hebben, omdat de

die als rechter handhaven, als

hij

we

hier

moeten hebben,

Gods

er een iustitia Dei in het koninkrijk

Zeer zeker, maar daaraan

aan

voldoening

lute

overtreder tast

is

hij

maar

Wan-

iustitia

Dei

ook persoonlijk

de

is

?

voldaan. Het zoenoffer van Christus

de abso-

Dei, en

God

iets

van den verzoenden toestand en van den staat van vergeving.

handhaaft. Het recht

is

waar aan de iustitia Dei voldaan is Koninkrijk Gods geen sprake zijn van een recht,

iustitia

kan er op het terrein van het

een gansch ander.

is

dat

Op

of B,

vergeving en kwijtschelding.

tot

Het standpunt, dat Is

is

Dei

uitkomt,

voor zoover hem aangaat, het gaarne ver-

moet toch het recht

dan

wil,

aangerand

Dei machtiger

iustitia

iustitia

iustitia Dei, die er in

Dei handhaven, die de overtreder geschonden heeft.

iustitia

neer een rechter bestolen

geneigd

de

waarom de overtreder gestraft wordt. De Gods aan, drukt het in, doch het recht Gods

van den misdadiger met God.

geven

is

motief,

wreekt zich

hij

dan het handhaven

justitia is

de wetten van den staat de

op gebrekkige wijze geopenbaard, toch het

347

minisiro Dei.

is

gehandhaafd en

het burgerlijk terrein daarentegen

het koninkrijk

in

moet de

iustitia

Gods

geldt

Dei gehandhaafd wor-

den en elke overtreding daarentegen worden teruggedrongen.

Waar

zoo

dit

Testament de allerminst

't

is,

niet

opheft.

van de

principium

de Overheid

is

iustitia

het

Naar den straks Dei ook

uit het

van Godswege geroepen de principia

Met den overgang in ceremonieele weggevallen, omdat dit op het volle

op

handhaven.

te

de

iustitia

Oude in het Nieuwe Oude Testament gefundeerd lag, in gestelden regel heeft men dan het Oude Testament op te zoeken, en

volgt vanzelf, dat de overgang van het

iustitia Dei, gelijk die in

het rijk

ook nu nog ten is

wel het

der genade doelde, maar wat

betrekking heeft, als doelende op den ultwendigen levensstan-

daard onder de bedeeling van Gratia communis,

Wat nu

iustitiae

Nieuwe Testament

staande gebleven.

is

gebod van doodstraf aangaat, wordt in Gen. 9 vs. 6 de verplichting om den moordenaar te dooden door God zelf gegeven, eer er zelfs het speciale

een volk van Israël bestond, want deze ordinantie het Noachitisch verbond en daarom

is

is

gegeven

in

verband met

ze niet alleen geldig voor Israëls maat-

maar voor alle menschen van den ganschen aardbodem. Het Noachiverbond is aangegaan met alle levende ziel van alle vleesch (Gen. 9 vs. 15).

schappij, tisch

De

ordinantie,

geroepen voor

alle

is

dat

moord met de doodstraf moet

die straf te voltrekken,

menschelijk

leven, en

is

gefundeerd

in

gestraft en de

de ordening, die

noch het optreden van

Israël,

Overheid

God

gaf

noch het ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 365

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken