Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 220

2 minuten leestijd

ONZE STATEN EN RADEN.

204 de

eindigt

2

met

minderheid

twee stadiën wat

10

als

:

geheel weg

vallen

te

en wordt alzoo in

;

het land staat, omgezet in de reden van

9 in

0.

:

Hierin en hierin voornamelijk schuilt de eigenlijke leugen, de hoofdzonde,

de tastbare ongerechtigheid van elk

ze in de politieke het

is

deze uitstekend gevoelde,

ongerechtigheid,

stelsel,

Kamer komt,

die thans

dat de minderheid,

het ook niet

zij

reeds eer

voor de meerderheid doet bukken

;

en

even helder begrepen

altijd

ons staatsieven ontzenuwt en de inwerking van

de burgerij op het landsbestuur verlamt.

Eenmaal —

dat

nu eens

is

niet anders te regelen

meerderheid tegenover de minderheid wel achter

elkander,

volgen,

zie,

van

uw

komst

Van

op

slag

het

moet de tweemalen

éénmaal

maar

de ééne overstemming op de andere laten

slag,

het bederf van overheersching en tirannie in den wortel

is

daarom een kwaad, dat zich

politieke leven toelaten, en

in

§ 147.

dat

gelijk krijgen;

de uit-

bij

wekken van wrevel en weerzin met noodzakelijkheid wreekt.

Verkiezing- der politieke Staten.

geheel afziende, zouden wij daarom veelmeer een regeling

dit stelsel

wenschen, die aan elke groep van gelijkgezinde kiezers in het land recht en

macht gaf om naar een meerderen hunner af

of

vasten, in de

Gesteld dat het aantal uitbrengbare begrepen),

op

dit

Grondwet aan

te vaardigen, en dat

stemmen

oogenbhk 800,000

Grondwet bepaald wenschen

wel

bleek

te geven, maatstaf,

één

in dezer voege:

(de

cumulatieve

te zijn,

te zien, dat elk candidaat, die

er onder

')

dan zouden

we

in de

8000 stemmen

op zich vereenigde, gekozen was.

had

Aanvankelijk

honderd

leden

kiezersaantal

zich

vaste verhouding,

men dan

kon

tellen,

uitbreidde,

een Staten- vergadering, die hoogstens

één

en naar gelang de bevolking toenam en het

zou

dit ledencijfer

dan regelmatig,

d.

i.

naar

klimmen kunnen.

Wijl intusschen op 800,000 kiezers wel nooit meer dan 700,000 op zullen

komen, billijk

zou de

feitelijke

uitkomst

kiezing flauw

of

90 leden zouden

dat de thuisblijvers (wat volkomen

geanimeerd was, de Staten dan ook zijn

uit 70, 75, 80,

85 of

saamgesteld.

Dit zou uitnemend werken en

')

zijn,

ware) dan ook niet gerepresenteerd v/erden, en naar gelang de ver-

Cumulatieve stemmen

aan zyn oorspronkelijke stem

als

werken naar

billijkheden.

zyn de stemmen, die éénzelfde persoon van wege

gezinshoofd

ziot

toegevoegd.

zv)n

qualiteiten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken