Bekijk het origineel

De overheid - pagina 415

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 415

2 minuten leestijd

§ ziet

op de Romeinsche

telijke

kerk

Japan,

die,

de

hield,

keizers, die

missie,

die

met hardvociitigheid en wreedheid de ChrisLet slechts op de kerk van Christus in

Vergelijkenderwijs ziet het op de macht van de te

om den

houden,

den Christen aan banden

te

verdedigen

Het

te leggen.

om

Roomsche kerk

en op de pogingen van

;

ziet

om

factie

ook op den

strijd

Revolutie, en de tegenwoordige richting, die daaruit voortvloeide,

van koningen en Overheden

bedwang

in

onzuiveren vorm van de valsche

Oldenbarneveld en de Loevesteinsche

als

397

den naam van Christus was begonnen, kon ten

-in

zij

de Reformatie tegen

ons land

ecdesiam rdatione.

in

zoolang Europeesche macht dezen tegenstand

alleen

kerk tegenover de ware kerk in

sua

in

trachtten te vernietigen.

uitvoerbrengen.

om

De magistratu

12.

mannen van

het recht

der Fransche

op de pogingen

het Christendom tot eene sekte te verlagen en

een eigen soort staatsregeling, een politiek wezen van panthéistischen aard als

toongevende macht Dit alles

Wordt hetgeen

er in

in

ligt

lieten

laten

ex oppositione gesproken

in vs.

staat,

staat hier typisch, dat

wordt gegeven

om

11

en 12, dan moet

ook antitypisch

men nu

afleiden

wat

uit

volgt.

den koningen der Edomieten enz. de

maar proseworden en met name den vredekus aan Israël te geven en zich te zegenen met den zegen van den God van Abraham. zich toch niet van Israël los te maken,

te

De

antitypische verklaring

gezegd wordt, dat ze zich zanten uitzendt ken,

3 opgesloten.

vs.

de eerste verzen antitypisch

Ex oppositione raad

land in te zetten.

in het

de woorden van

maar

om

in

zich

Zijnen

ze,

Naam

het Evangelie te prediken, die te bemoeielij-

Hun

wanneer de kerk van Christus verdrukt en belasterd

en niet een

eigen

regiment,

maar het tot

Christelijk

uit

de wereld opgekomen pantheïstischen staats-

beginsel

moeten invoeren

;

de woorden van

vs.

10

12.

Kust den Zoon staat

degenen, die zich eerst tegenover den Zoon gesloten door het geven van den kus, d. w. dige positie, die

dat

zij

dit

met volle

leiddraad zullen nemen om de volkeren, aan hunne hoede toe-

vertrouwd, met den geest van het Evangelie te zegenen. ligt in

Overheden der aarde

harer zullen aantrekken, dat ze niet bedacht moeten zijn op een

geest,

bewustheid

deze, dat aan de vorsten en

ze hen in de vrijheid van prediking zullen beschermen.

dat

wordt aangezegd, dat wordt,

is

voor zullen wachten om, waar Christus Zijn heilsge-

er

hij

in

z.

Dit en niets anders in

oorlog stelden.

tegenstelling met

Nu wordt de vrede

de staat moet aflaten van elke vijan-

tegenover de kerk van Christus en het Evangelie heeft ingenomen.

Deze diepgaande en ver strekkende uitspraak is vooral in onze eeuw van maar voor datgene, waarvoor men ze citeert, zegt deze uitspraak in Psalm 2 niets. Uit dezen Psalm volgt niet, dat de Overheid eene synode moet saamroepen, dat ze zelf moet optreden door hiërarchische hantoepassing, alleen

delingen

of

afgoderij

uitroeien en ketters tegengaan.

Dit laatste toch

is

het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 415

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken