Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 132

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 132

2 minuten leestijd

128

ÖE KBNNISSE DER ENGELEN.

uitkomen

ze

om met

of,

;

David

te spreken, dat

God geschreven waren,

het

boek

zijn

engelen voor het volvoeren van

van

»alle deze

dingen in

komen, en toen nog geen van die was"; voor dien vervalt dit vreemde geheel, en dien zal het gansch natuurlijk voorkomen, dat de Heere de kennis, die

hun op volkomen

zijn,

hun taak en

Van

wijze mededeelt.

kan hier geen sprake

raden

eer ze zouden

last

noodig hebben,

een gissen of vermoeden of

de kennisse van een engel

is

zehere

met de feiten volkomen overeenstemt. daarom een engel de verborgen gedachte des menschen kent en den sluier kan wegschuiven, die de toekomst aan ons oog onttrekt, dan moet hierop tweeledig Avorden geantwoord. Reeds onder menschen bestaat de mogelijkheid, om ten deele te weten wat in hun hart omgaat, en om ten deele te weten wat de toekomst kennis, een kennisse die

men nu

Vraagt

baren

Voorzoover namelijk iemands gedachten en overleggingen van wat als drijvende kracht in zijn hart werkt, is

zal.

vrucht

de

of

zijn

het ons niet zelden zeer wel mogelijk, ook zonder eenige mededeeling,

weten wat er

te

in

maar Is

ge wat

weet

nu

het

iemand omgaat, wat hem

uw

Als een dief in

drijft,

en wat

hij

voorheeft.

huis inbreekt, gist ge niet en vermoedt ge niet,

hij

ook

in het zin heeft,

geen woord.

al zegt hij

alzoo dat de engelen de drijvende motieven van ons hart

kennen, dan spreekt het vanzelf dat ze ook tot op zekere hoogte zeer wel weten, wat er inwendig bij ons woelt; en Satans verzoeking toont

dan

maar

ook

al

te

bewegingen

innerlijke

nog geenszins

dat

het algemeen genomen, onze

zeer,

dat,

over

hem

niet

onbekend

mensch

den

ze

geheel

zijn Doch hieruit volgt kunnen doorgronden. Er

altoos een wereld van innerlijke overleggingen over, die beheerscht

blijft

wordt door ontsnapt

onze

niet

wilskeuze, of door onze wilkeur, en natuurlijk die

alleen

aan

's

menschen oog, maar

blijft

ook voor den

engel verborgen. Alleen Avat naar vaste wet uit de zaden in ons hart

ontkiemt, kan door hen gekend worden

;

niet alzoo hetgeen van buiten

af in ons hart wordt ingeplant.

En Ook

anders staat het met de kennisse der toekomende dingen.

niet

moet tusschen

hierbij

tweeërlei

onderscheiden worden,

schen hetgeen als vrucht uit een ons bekende kiem

hetgeen gevolg de

is

rijpt,

t.

w. tus-

en tusschen

van een saamwerkiug van ons onbekende oorzaken.

toekomende dingen stelt een juist onderzoek staat vooraf te weten wat de toekomst ons baren zal; maar bij de tweede soort van toekomende dingen staat onze kennis stil. Dat Frankrijk en Rusland, door hun samengaan, ook in het afgeloopen jaar de politiek van Europa zouden beheerscheu, viel Bij

naar

niet

eerste soort van

het

heden

moeilijk

leeftijd

in

voorspellen

te

sterven

Terhouding

ons

zou,

dezer

en

rijken

;

welke

maar

dat

de Czaar op zoo jeugdigen

verandering

dit

in de wederzijdsche

teweeg zou brengen, kou niemand voorzien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 132

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken