Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 36

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 36

2 minuten leestijd

HULDE

32

ENGELENVERSCHIJNING.

BIJ

meer moest dit dan niet het geval zijn bij de eerste Christenen, noch Belijdenis noch Catechismus hadden, en bij wie de waarheid nog zoo weinig in het bewustzijn had doorgewerkt. Feitelijk kan er

te

die

dan ook alleen in Matth. 18 Niet

zocht

worden.

zegt:

»Hun Engelen van

aangezicht

uitgesproken, die

heeft,

Vader

die

de hemelen

in

der

groep

deze

als

Jezus

»kleinen"

is," is

een

hiermee wel

groep van Engelen

rapport met hen staan, maar nog geenszins,

bijzonder

in

gevoelen ge-

dit

Immers

zelf.

(namelijk van de kleinen) zien al den dag het

mijn

dat

10 zekere steun voor

:

zoozeer in de woorden

dat elk der kleinen een afzonderlijken Engel tot zijn dienst heeft. Stel

heirsehare van tien duizend Engelen met den gezamenlijken

een

dat

uitverkorenen

der

dienst

Avare

belast,

dan zou

dit

woord van Jezus

evenzoo hebben kunnen luiden, en toch zou er van een persoonlijken

Beschermengel op

dan geen sprake

zijn.

Beschermengel bestond, dat Jezus door hij

alzoo

te

is

er eenige

nadruk

maar dat toch

bewijs,

Rivetus

Zanchius,

ook

dit wist,

zeker

altijd

Maccovius

en

stuk

dit

en dat Jezus, dit wetende,

spreken, allicht den indruk moest teweegbrengen, dat

deze voorstelling beaamde.

zijnerzijds

dan

Maar wel

leggen dat in Jezus' omgeving dit geloof in een persoonlijken

te

niet

niet wiskunstig

de

schaal legt, en

gCAvicht

bij

volle

tot

Een zeker in

hun uitspraak steunde.

zekerheid

te

brengen,

dit

Al

is

weten

Gods uitverkorenen, dat ook de Engelen hun de zaligheid ook in het Engelenheir wacht over hun ziel Avordt gehouden, en dat deze hemelsche Avacht die over hen waakt, al dan

toch

bedienen,

dat

dag en al den nacht het aano-ezicht des Vaders ziet. Dit nu moet ons genoeg zijn, te meer daar Avij van een nader persoonlijk

den

1)

ven

Naar aanleidin? van ons van

een

Verlosser",

die

mystiek

tegen

onze

in

slot

vereering bet

zake

nntvini>-en

Congregatie

de

we een welwillend A'an

schrij-

Allerheiligsten

alsof de dienst der

Engelen in verband stond

rechtstreeks tot Jezns te gaan, een protest waarvan

aldus luidde: //U schijnt te vergeten, dat het voornaamste object; van

de Katliolieke Kerk Jezus Christus

in

de

cultus

der

kerk,

is

en dat zich daarom als

ook de

meer directe gemeenschap met Christus denkbaar, dan midden met' Godheid en menschheid tegenwoordig te aanbidden,

de Heilige

Communie

aldus in ons binnenste

de Katholieke Kerk vastelijk gelooft? Maar ook aiulerszins

met

om

vereering der heiligen,

er Avel een

Is

Hem in ons ja Hem door eigen,

den

üulia der Engelen zoo vaak verkeerd ware,

de

voorstelling,

middelpunt geheel

beweegt.

van

aanteekent tegen onze voorstelling, alsof de Hoonische

met zekere bedenking, om het

eerste opstel

priester,

protest

en

practijk

alsook

//ll.-K.

te is

ontvangen

gelijk

het den Katholiek

Christus in directe gemeenschap te treden; door het gebed

nl.,

en

met den Vader en den Heiligen Geest. Dit is eigen, niet slechts aan sonnnige orden, gelijk u beweert, maar aan iederen Avareu Katholiek. Doch nog eens lio.e inniger oirze gemeenschap is met niet

alleen

met

Christus,

inaar

ook

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken