Bekijk het origineel

De overheid - pagina 225

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 225

2 minuten leestijd

§

De manere

7.

207

regio Christi.

Deze levensbeweging van het regnum essentiale zou indien er geen zonde tusschenbeide ware gekomen anders hebben plaats

tooiing.

door de

storing

gegrepen, het zou dan een additieve ontwikkeling geweest het

regnum oeconomicum

maar niet

het

het

heeft

Regnum

het

den en

tot

alleen

zijn,

was

in

't

maar

Paradijs,

zal

dan

gelijk het staan zal in

dat, wat de subjecten betreft, uit den aard der zaak regnum essentiale behooren en tot het regnum oecodiegenen, die organisch met het regnum oeconomicum verbon-

menschen

nomicum

eenmaal

weer zuiver opkomen,

Het regnum essentiale

bereikt.

Gloriae.

Gevolg daarvan alle

rijkdom

Wanneer nu

geëindigd, zijn taak vervuld en zijn doel

essentiale niet alleen

vollen

zijn

gelijk

zijn

zijn dienst

regnum

bereikt heeft, dan zal het

zijn.

het

men

naar

al

1.

is:

wil door uitverkiezing, wedergeboorte of door geloof;

volgt vanzelf daaruit, dat die twee soorten van onderdanen, die thans

20.

uiteenloopen, weer één moeten worden, want de onderdanen

van het regnum oeconomicum blijven altijd onderdanen van het regnum essentiale, omdat het regnum essentiale altoos bestaan blijft. (Dit komt te pas bij de quaestie of de bisschoppen aan de Overheid onderworpen zijn. Rome zei neen en handhaafde de

immuniteit

der

Op

bisschoppen.

onze

lijn

is

deze voorstelling envenwel

niet admissibel).

onderdaan

Ieder het

regnum

en

voleindigd essentiale

van

zijn

subjecten dezelfde zijn zijn of

blijft

dus onderdaan van zijn dienst

loop volbracht heeft, zoodat het verdwijnt en het regnum voltooiing

zijn

in

regnum oeconomicum

het

maar wanneer het regnum oeconomicum

essentiale,

men moet ook

dan

optreedt,

moeten op datzelfde moment de

dan kan men geen subject van het regnum essentiale

;

subject van het

regnum oeconomicum wezen. Die twee

begrippen moeten elkander volkomen dekken. Er moet dus

iets

tusschen komen,

waardoor het verschil tusschen die twee groepen van onderdanen word opgeheven. Dit

is

Uit

het

tevens onderdanen het

God

iudicium niet

maken tusschen de schapen en worden dan uitgenomen zij, die niet

iudicium supremum, het scheiding

het

de bokken.

zijn

regnum

van het regnum oeconomicum.

supremum

Zelf

zal

essentiale

In dit

verband draagt

souverein karakter, zoodat de voorstelling alsof

zijn

oordeelen,

maar het oordeel aan Christus

zal

overgeven

hiermede saamvalt.

Het ineenvallen dier twee

rijken,

en het regnum essentiale alleen

zoodat het regnum oeconomicum weggaat

overblijft,

wordt ons

in

1

Cor. 15 voor oogen

gesteld. In

vs.

In vs.

22

is

sprake van de opstanding

24 wordt gezegd, dat er

en den kosmos bestaan, zoowel

uit

de dooden.

allerlei öipyjxl^ in

ï^oucnxt

de daemonen

in

en

Suva/ncc^ in

de wereld

de wereld der geesten

als

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 225

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken