Bekijk het origineel

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 156

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 156

meditatiën over het lijden en sterven onzes heeren

2 minuten leestijd

!

„MET MIJ IK HET PARADIJS."

IJiS

wondere genezingen aanschouwd had. ook zij, hij was daarna den boozen weg opgegaan. Hij had de paden niet van het licht, maar der duisternis gezocht. Hij had niet uit Jezus liefde, maar iiit ISatan moordzucht ingedronken. En ten leste was hij niet teruggedeinsd voor het vergieten van 's menschen bloed. Sinds was hij in den kerker geworpen, en had niets gezien of gehoord, van wat met Jezus in Jeruzalem voorviel. En nu hangt men hem aan het kruis, en daar ziet hij een ander kruis naast zich, en in den kruisling die daar naast hem hangt, herkent hij den Eabbi van weleer. En nu ziet hij Jezus, niet in glorie maar versmaad, gevonnist en veroordeeld, naakt en uitgetogen, stervend zooals hij zelf gaat sterven. En zie, terwijl nu een Petrus zelfs Jezus verloochend heeft, en de discipelen gevlucht zijn, en het is of zelfs zijn trouwste vrienden niet voor Jezus durven uitkomen, nu glanst op eenmaal in dien stervenden moordenaar de geloofsmoed, de geloofskracht, de geloofsgenade op, om ook hem, daar aan het vloekhout, het Sanhedrin ten spijt, als zijn Heiland, als zijn Eedder, als den Koning van het (xodsrijk te eeren. „Heere, gedenk mijner, als gij in uw Koninkrijk zult gekomen zijn!" Van Petrus is niets te zien. Thomas verzonk in zijn twijfel. De vromen staan van verre en zwijgen. Een moordenaar is de eenige die in die ure der duisternis voor

beluisterd, misschien ook zijn

Maar hoe

dit

Jezus dorst roepen. AVas dan die moordenaar beter dan Petrus, edeler dan Johannes, moediger dan Thomas ? Natuurlijk niet. Dat te wanen ware al de historie des Evangelies omkeeren. Neen, wat in dien moordenaar uitblonk was de maclü Gods. De wondere macht waarmee Grod Almachtig het geloof in de ziel kan doen doorbreken. Het was Grod die in dit ontzettend, oogenblik zijn lieven Zoon door de geloofstaal van den moordenaar kwam vertroosten. Grod, die in dit roerend en aangrijpend tafereel van Grolgotha het heel de wereld toeroept Geloof, geloof als die moordenaar in den Man van Smarte, en ook u wacht in uw sterven het Paradijs :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 156

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

PDF Bekijken