Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 46

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 46

2 minuten leestijd

HET CALVINISME EN DE RELIGIE

42

mensch de tusschenkomst van den

mensch

heiliger

inroept.

Wat

hij

verkrijgt dan een ander voor hem. De hoog aan de takken, en alleen wie hooger grijpen kan, plukt ze en reikt ze den kleinere toe. Maar is de eisch der religie, dat elk hart Gode eere geve, dan kan de één niet voor den ander worden geschoven, dan moet een ieder persoonlijk opkomen, en bereikt de religie haar oogmerk eerst in het algemeene priesterschap der geloovigen. Zelfs bij het pasgeboren kind moet dan de religieuse expressie door God zelf in het hart zijn gelegd, en dat kindeke moet, zoo het ongedoopt sterft, niet in een limbus innocentium ^) worden weggeborgen, maar in persoonlijke gemeenzelf

niet

zou,

verkrijgen

dan

hangt

vrucht

te

schap tot God treden, om Hem te loven eeuwiglijk en altoos. Het gewicht van deze tweede positie door het Calvinisme in het vraagstuk der religie ingenomen, en die in de belijdenis der persoonlijke

uitverkiezing

onberekenbaar.

mensch

vrij te

Terwijl

toch

hare

scherpste

alle

maken, ten einde

religie

hij

uitdrukking

strekken

moet

vindt,

om

is

den

de religieuse expressie, die in

nog gebonden ligt, uit het vrije bewustzijn vertolke, omgekeerd alle optreden van een tusschenpersoon op religieus terrein den menschelijken geest een band aan, die te onheilspellender klemmen gaat naarmate de vroomheid aan innigheid wint. Nu nog zijn in Rome's kerk de „bons catholiques" het engst in priesterlijke banden gebonden, en herwint alleen de min-vrome Catholiek, door losser van zijn kerk te zijn, een halve vrijheid. Op Luthers erf is de band minder knellend, maar toch nog verre van ontbonden. En de zelfstandigheid, die den geloovige desnoods ook tegenover den ambtsdrager doet optreden, vindt ge alleen in kerken, die de religieuse grondgedachte grepen van Calvijn. Alleen wie zelf voor God en met God in gemeenschap staat, kan met glanzend de

natuur

legt

wiekgeklep de vleugelen der vrijheid uitslaan en de uitkomst heeft dan ook, zoo in Nederland als in Frankrijk, en niet minder in Engeland dan in Amerika geleerd, dat het despotisme van mensch over mensch geen overwinnelijker bestrijders, en omgekeerd de vrijheid van den vromen mensch geen taaier en dapperder voorvechters heeft gevonden dan onder de issus de Calvin. Iets waarvan de diepste oorzaak hierin ligt, dat de tusschenpersoon alle ;

religie

')

veruitwendigt en ons in vormen verstrikt

Verblijfplaats der jong gestorven kinderkens.

;

terwijl eerst

waar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

PDF Bekijken