Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 148

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 148

2 minuten leestijd

144

CHERUBIJNEN EN SERAFS.

maar aan de Cherubijnen van den Tabernakel en in den Tempel, en wordt uitgesj)roken, dat aldaar in het Heilige der heiligen zijn heilige tegenwoordigheid

tusschen

Cherubijnen

de

openbaar

nu deze Cherubijnen in den Tabernakel?

doen

zoening?

De

Geenszins.

wordt.

Wat

Bedienen ze de ver-

arke des Verbonds stond daar, met de

Wet

er in, en het Verzoendeksel er over, en de persoon die de verzoening

bediende was niet de Cherub, maar Aaron als voorbeeld van Christus.

Neen,

doen niets dan breed hun vleugelen over dit ware het over heel deze heilige plaats, waar

Cherubijnen

de

Verzoendeksel,

en

als

uitspreiden. Ze doen dit met majesteit, want in Tempel waren de Cherubijnenbeelden niet minder dan tien Kolossale figuellen hoog en hun vleugelen waren vijf ellen lang. die zich hoog als een boom boven de arke des verbonds ren alzoo, verhieven, en als een breed dak van vederen hoog over die Arke welfden. Een gewelfd dak daardoor te volkomener aangeduid, dat de vleugel van den éénen Cherub aan dien des anderen raakten. Fei-

Aaron

binnentrad,

Salomo's

verzinnebeeldden deze Cherubijnenbeelden dus niet anders, dan

telijk

God

dat

de Heere zijn heiligheid voor alle besmetting bewaarde, door

waarop het bloed wordt gespet, zich door de breede vleugelen zijner Cherubs af te scheiden. Door zijn CJierubijnen isoleert God Almachtig zijn heilige tegenwoordigheid van van

zelfs

wat

het

Verzoendeksel,

zelfs in het

Verzoendeksel aan de zonde en de onheiligheid her-

Hij de Heere verbergt zich zelfs in het Heilige der heiligen

innert.

nog achter de vleugelen van tusschen

uitdrukking:

de

In

tweeërlei

toos tot

zijn heiligheid

zijn

volk

zijn

Cheru))ijnen, o];dat de afscheiding

en al het zondige volstrekt en volkomen

zij.

woont" ligt dus Verbondsgod,

die

»die tusschen de Cherubiui

uitgedrukt

:

ten

eerste.

Hij

die

is

Israël inkeerde; en ten tweede. Hij is die

helliije

al-

God,

die zelfs van zijn volk Israël zich door zijn Cherubijnen afscheidt.

Gelijk

nu de Cherubijnen tusschen God en Adam

in het Paradijs,

en tusschen God en Israël in den Tabernakel staan, zoo zweven dezelfde Cherubijnen tusschen God en deze aarde. Ook die wereld zelve toch is

zondig.

Waar

De

te dalen,

Psalm

18,

onheilig geworden. tot de aarde neder

om

het onheilige dezer

daar treden dezelfde Cherubijnen op,

aarde van het heilige een

is

God gezegd wordt

aarde zelve draagt den vloek en

dus, gelijk in

af- te

Avenden.

Het heet

daar, dat

God

voer op

Cherub^ en dat donkerheid in het uitspansel, als teeken van zijn

Een voorstelling die we terug waar God de Heere tot zijn volk en tot den geestelijken tempel weerkeert, maar, evenals in Psalm 18 11 rijdende op een Cherub, of, gelijk het in Ezechiël ook heet, varende op Cherubs

heiligen toorn, onder zijn voeten was. zien keeren bij Ezechiël,

:

,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 148

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken