Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 39

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 39

2 minuten leestijd

HET CALVINISME

IN

DE HISTORIE

35

nieuwe banen ontsloot, het huiselijk en maatschappelijk leven opluisterde, den burgerstand tot eere verhief, den werkman als van gelijken rechte naast zijn patroon plaatste, de philanthropie welig deed uitbotten, en boven dit alles door puriteinschen ernst het zedelijk leven der menschheid verhoogd, gereinigd en geadeld heeft, en oordeelt zelf dan, of het aangaat dit van God ons gegeven Calvinisme nog langer als een afgespeeld drama naar de archieven der historie te verbannen, en of het zoo ondenkbaar is, dat ditzelfde Calvinisme ons nogmaals een zegen heeft te brengen en een schoone hope voor de toekomst in zich sluit. Gij weet wat in Zuid-Afrika de laatste twintig jaren is geschied. De strijd van de Boeren in Transvaal tegen Albions overmacht moet ook u vaak aan de worsteling uit eigen historie hebben herinnerd. Welnu, in wat bij Majuba of op de Spitskop, en nog onlangs bij Dr. Jameson's inval door Kruger met zijn handvol getrouwen tegen het machtigste wereldrijk is bestaan, heeft weer de heldenmoed van het oude Calvinisme geblonken. Indien het Calvinisme aan de Boeren niet van de vaderen ware overgeleverd geweest, hun bloed zou om niet vergoten zijn en geen Transvaal meer bestaan. Zoo is dan het Calvinisme niet dood. Nog draagt het in zijn kiem de volle levensenergie van de dagen zijner vroegere glorie. Gelijk de zaadkorrelen uit den sarcophaag der Pharaonen, op nieuw aan de aarde toevertrouwd, een meer dan honderdvoudig gewas uitgaven, zoo draagt ook het Calvinisme nog een wondere kracht voor de toekomst der volkeren in zich. Wat in Transvaal bestaan is, kan ook onder ons in de worsteling met den tijdgeest hernieuwd worden. Tegen dien tijdgeest, die ons ons Christendom ontrooven wil, biedt meer en beter dan eenig andere richting het Calvinisme een principieel en daarom onverwinlijk verweer. nijverheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

PDF Bekijken