Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 516

2 minuten leestijd

Eenvormigheid, de Hoogh & Co. 1870 Leerredenen.

....

vloek van het moderne leven. Amsterdam, H. de ,

f 0.70

Eerste Zestal. 2e druk. Amsterdam, B. H. Blankenberg Jr.

1871

f 1.50

De Hollandsche Gemeente

te

Londen

in 1870

71.

Harderwijk,

M. C. Bronsveld. 1871

Een per el

in

f 0.30

verkeerde schelp. Amsterdam, Höveker &

Zoon,

1871

f 0.30

De arbeiderskwestie en de kerk. Een woord vraagstuk. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam, H.

over het sociale Resteren & Co.

J. v.

1871

f 0.40

Het modernisme, een Fata Morgana op Christelijk gebied. Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1871 f 0.65 De Zending naar de Schrift. Inleidend woord voor het elfde jaarfeest

der Ned. Ger. Zendings-vereeniging. Amsterdam, H. de

& Co. 1871 Kerker aads-Protocollen 1869—71. Utrecht, Kemink

Hoogh f 0.15

der Hollandsche Gemeente & Zoon. 1870 (1 deel, 327.) .

Londen,

te

f2.50

.

Leerredenen. Tweede Zestal. Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1871. f 1.50 O, God wees mij zondaar genadig! Leerrede op den laatsten dag van 1870. Amsterdam, Höveker & Zoon. 1871. {uitvei^kocht). fO.07-'^' Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij. Leerrede op den laatsten dag van 1871 gehouden. Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872. (idtverkocht)

f 0.07'^

Confidentie. Schrijven aan den Heer Höveker & Zoon. 1872

J.

H. van der Linden. Amsterdam,

De Bartholomeus-nacht. Amsterdam,

f 0.90

J,

A.

Wormser.

1872.

ver-kocht)

(uitf 0.25

Hetvergrijpder

17 Ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. in zake het adres van de HH. G. H. Kuiper c. s. voor den Kerkeraad gesteld. Amsterdam, J. A. Wormser.

1872

f 0.90

Idem 2e uitgave 1873 f 0.30 Vrijheid, rede ter bevestiging van Dr. Ph. S. van Konkel, gehouden 23 Maart 1873 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, H. de

Hoogh & Co. 1873 Eenheid, rede ter bevestiging van 1873 in de Nieuwe 1873

Ons Huis,

Kerk

te

f

Ds. P.

van Son, gehouden

31

0.25

Aug.

Amsterdam. Amsterdam, H. de Hoogh & Co. f 0.35

gehouden den 18den Augustus 1873 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1873 f 0.30 Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Eene Nederlandsche gedachte. Amsterdam, J. A. Wormser, 1874 2e druk f 0.90 leerrede,

.

De School kwestie.

No. 1—6. 1875. Elk nummer f 0.10 No. 1. Naar aanleiding van het onderwijsdebat in de Kamer. Redevoering van Dr. A. Kuyper in de zitting der Tweede Kamer van 7 Dec. 1874. No, 2. De scherpe resolutie en het decretuni horrible. No. 3. Grieven tegen de schoolwet en het geheim verraden. .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken