Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 223

1 minuut leestijd

;

ONZE STA.TEN EN RADEN.

van het Gouvernement op de verkiezing kort en goed onmogelijk

invloed

moet

207

gemaakt.

zijn

Noch de

Minister

van Binnenlandsche Zaken, noch eenig door het Kijk

gesalarieerd of aangesteld staatsambtenaar,

kiezingsv^erk ook

maar

iets te

moet derhalve

Beoordeeling van den uitslag der verkiezing hoort

En

Commissie

na het

ook

en

eindelijk

behoort

uit de Staten of

de

leiding

het gekozen college.

bij

den onaf hankelijken

zaak

der

Raden, die elk jaar

uit

haar taak eerst dan neder te leggen,

als

te

loting

bij

van den zittingstermijn

verstrijken

zake het ver-

bij

Behandeling van geschillen omtrent ^wetsinterpretatie, rechter.

in

zeggen hebben.

is

gaan van een aan

te v^ijzen,

officieel aanblijft,

om

de nieuv^e Staten of Raden wettig

werken kunnen, en een nieuwe Commissie voor het verkiezingswerk door hen

uitgeloot.

is

Recht van ontbinding eindelijk zou toekomen, zoo voor de corporatieve als En

dat

veel

den Koning natuurlijk moeten voor de

politieke

Staten*

voor wat de eerste betreft, uiteraard verbonden met het nog

wel,

gewichtiger

recht

om

ook voor de Staten -provinciaal

en de Raden

der gemeenten nieuwe keuzen te gelasten.

En dan

een

zulk in

maar ook zoo zaak

voor

de

we

ontbinding,

wenschen

practijk

te

de

dikwijls

verhelen zien

Kroon

Staten bracht,

het

komen,

niet,

als

niet

ter

kennisse

we

niet alleen

een ontwerp van wet of e'enige andere

die, wijl

van principieelen aard, dus ook van

beslissenden invloed op de toekomst der natie zou

nog

zouden

Kroon en Staten botsten

kunnen

en evenwel

zijn,

van het publiek was gekomen, toen het land

zijn

Staten koos.

V.

TIJDELIJKE VOORZIENING.

§ 140.

Thans lang

de

Censusverlag-ingr. rest

nog de vraag, zoo schreven we

Grondwet onveranderd

van het bestaande onrecht zou

De Eerste Kamer, en rekening blijven.

dit

blijft,

te

zegt

in 1878, op

voorshands reeds

doen iets,

welke wijze, zooiets tot

tempering

zijn.

moet

hierbij, helaas,

geheel buiten

Immers, noch aan de verkiezing van haar leden

door

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken