Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 42

1 minuut leestijd

ONZE RICHTING.

26

met

leunend, waardij

munt

ons beter zijn moest, dan

Oranje

een

vrijheid

waarschuwing,

overtollige

niet

als

van

tresoor

de

drukte zinrijk kort en, op de

achten,

te

koopmansvolk die

„hanc tuemur"

het

hooge

geslagen, voor een

zoo al

van

goed

heerlijk

dat

uit,

de specerijschat van

Insulinde.

type in de antirevolutionaire richting'.

Ont\«rikkeiing> dezer

§ 11.

Een metterdaad verheffend standpunt neemt de antirevolutionaire derhalve

vertegenwoordigen, gelijk

wordt

dit,

grondtoon van

stempel ontving"; maar toch, practisch

zijn

standpunt eerst door onmiddellijke bijvoeging: „dat ze

dit

partij

ons volkskarakter te

onder Oranjes auspiciën en onder invloed der

1572

omstreeks

Hervorming,

„den

verklaart,

ze

als

in,

dit

overeen-

komstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm die aan de behoeften

van onzen

We

tijd

en

Middeleeuwen;

om

pogingen

met hand

de

ontwikkelen."

revolutionairen

type

uit

ons

volkskarakter

volkstype

ernstige

die

vereende

tegenover beider

zullen

puriteinsche

tand

en

te

meê af te dolen naar hun ongodwe weigeren evenzeer met Rome terug te gaan naar

met de

delijken Machtsstaat;

de

wenscht

voldoet,

weigeren

allerernstigst

of

afzonderlijke

uit

te

roeien,

verde-

blijven

digen.

Maar niet door Niets

repristinatie.

wenschen we

waar we

bleek;

proef onbruikbaar

den boedel

uit

uit

van het verleden terug, dat op de zijn

gegroeid;

of

dat

meer

niet

past op onze toestanden.

Geen onzer

aan denkt, de oude onbeholpen verroeste staatsmachino

die er

van vroeger, waar geen rad meer goed van

heden weer terug

We dat

museum van

oud-

brengen naar onze ministerieele bureaux.

te

evenzoo zonder

aanvaarden

uit het

liep,

terughoudinghe" het

„geestelijke

feit

Nüordbraband en Limburg, thans deelen van ons land geworden, meê

constitutieve elementen van de nationahteit der toekomst zullen zijn.

En, het

wat

om

denkbeeld

eischen

afdoet,

alles

we

reageeren

stei'ker

dan iemand tegen

Staatskerk op te richten, en

integendeel consequente doorzetting van het beginsel, dat de staat

niet zélf drijven zal „de religie die zalig

Maar de hoofdzaak, aflaten,

zelven

weer een Gereformeerde

is

deze:

den levenden beginselen

niet

waarop we staan, en waarvan we

Nederland worde ook

1.

God

maakt."

gesteld;

weer

2.

niet

als staat niet vijandig

Nederland ruile de puriteinsche regeerings-

uit voor de

Roomsche;

3.

Nederland geve

landsche instellingen niet voor het namaaksel van den vreemde

Dat drieledig

doel

was

het,

kunnen

tegenover

vader

zijn prijs.

waarvoor onze vaderen, door Oranje

geleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken