Bekijk het origineel

De overheid - pagina 451

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 451

2 minuten leestijd

§ zou

Dit

De magistraüi

12.

gradueele

een

sua

in

fundamenteele

zake

in

Hem

ketterij.

maar zonder recht van bestaan.

worden,

differentie

Integendeel, hier wordt absoluut gesproken.

433

ecdesiam relaüone.

in

De Christusverwerping

is

het meest

wilden de Samaritanen niet ontvangen. En

keurt Christus de vraag der discipelen goed ?

Neen,

hij

bestraft

hen

juist.

wat we zeiden van Openb. 13 vs. 15 en 17 vs. 6 en van de Antichristelijke Overheid. Deze woorden moeten ook weer absoluut genomen worden. Ja, de Anti-Christelijke Overheid zal werkelijk eenmaal zoo Hetzelfde

maar

optreden, het

al

van

wanneer onze Vaderen op het beest wijzen, dan missen ze

om

recht

behoort

geldt

onderscheid

de anti-Christelijke sfeer

maken tusschen

het

van de Overheid

niet in Christelijke,

te

optreden

dergelijk

eene

en

het andere en

maar

in

thuis.

De volgende observatie is deze hoe de theorie der Gereformeerden niet uit hun beginselen volgde, maar in strijd met die beginselen van elders C.

is

:

binnengeloodst. Wat

het beginsel,

is

waarvan Calvijn uitging

in zijn

beschouwing van de zaken

der kerk ? 10.

Het eerste beginsel

is

het Koningschap van Christus over Zijne kerk en

de daaruit volgende immuniteit of libertas ecclesiae.

Het koningschap van Christus spreekt eene andere Overheid onderworpen

is,

De Nederlandsche gezant aan

eert.

uit,

dat de kerk als zoodanig niet aan

naam Jezus als Koning verEngelsche hof is, ook al woont hij in Lon-

en dat ze niet

het

maar van koningin Wilhelmina.

den, niet een onderdaan van koningin Victoria,

Evenzoo zij

is

ook

het

Waar

hier.

in

in

het gebied der wereld de kerk nog optreedt en

Jezus als haar Koning belijdt en

eert,

wordt eo ipso daarmede uitgesproken,

dat niet de koning van het land haar koning

is.

De

vorst van het land heeft niets

over de kerk te zeggen, evenmin als koningin Victoria

schen gezant

zeggen

te

heeft.

Men

iets

Het exclusieve karakter van het Koningschap van Christus is

van één souverein en

kennende

staan,

te

niet

A quonam

spreekt exclusief ligt

uit,

ecclesia libera est ?

Antw. Ze

suprema potestate

20.

Het tweede beginsel

is,

als

geloovigen

en

2,

burgerstaat

V

of

subject

Koning

er-

in

is

niet vrij in absoluten zin,

dominio, ubi apparet.

dat de personen, die in de kerk optraden als geloo-

ambtdragers een dubbele

Overheid hadden

men

als

de volkomen libertas ecclesiae a magistratu

ecclesia est libera a

of

nu, dat

dat ze geen anderen souverein dan

maar vigen

is

van twee. Een kerk onder Christus

Christus over zich erkent. Hierin terrestri.

over den Nederland-

subject van één souverein en niet van twee.

is

qualiteit bezaten,

lo.

van credentes of

van cives en dat ze dus op elk van die tereinen een eigen n.l.

in

de kerk

als

geloovigen Christus en als burgers

het gemeentebest den daar door

God

in

den

aangestelden magistraat. 28

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 451

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken