Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 79

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 79

2 minuten leestijd

DE DOCHTEREN DEU MENSCHEX".

Gods stand

dat de kerke

den bij

het

in

de huisgezinnen en geslachten

hield, indien

geestelijk vergiftigd werden, en indien

zoodanig

als

invloed

leven zoo overheerschend

huislijk

Heeren gekant was.

dienst des

de vrouw, wier

is,

vijandig tegen

Althans de roekelooze man, die

de keuze zijner vrouw alleen op zinlijk schoon gelet had, zou wel

kracht

de

allerminst

om

bezitten,

invloed

dien

Vermenging door vermaagschapping van den kan

kring,

loozen

nietiging

dus

kerke

der

om

Onze

spaarde.

vrouw

om

alleen

schatting

van

meê

op slinking en d.

op ver-

i.

Christus' wille deze wereld genadig was en

opmerking

tweede

dat het kiezen van een

is,

leven en zijn verschijnselen beduidt.

gering

gave Gods, die

een

dan

uitloopen,

haar schoonheid, een totale ommekeer in de waard-

het

allerminst

neutraliseeren.

met den godde-

en derhalve op mislukking van heel den

Gods,

raad Gods, die alleen

haar

anders

niet

te

heiligen

den kring, die God vreesde en diende,

verdwijning van

is

75

om

allerminst rooven mag,

zij

Ook

Schoonheid

en ook de schoonheid der vrouw

te schatten

is

er eigen ijdelheid

bij deze plaats met name op, vrouw wel terdege bij huwelijkskeuze haar beteekenis behouden blijft. Alleen maar vóór het lichaam gaat de ziel, vóór den vorm het wezen, vóór een uiterlijk schoon dat voorbijgaat

dat

te streelen.

schoonheid

de

Calvijn wijst er

der

het innerlijk schoon dat eeuwig

om

bij

huwelijkskeuze

op het geestelijk sieraad der

niet te letten

bepalen

maar

in

de

de mensch er toe,

ziel,

niet zijn

vragen,

te

keuze

te laten

wezenlijke waardij van zulk een meisje als mensch,

af te

gaan

op het vleeschelijk aantrekkelijke in het

schoon, dan ligt daarin zulk een diepe val uitgedrukt, dat er geestelijke verwoesting van ons geslacht in ligt opge-

algeheele

Onze

sloten.

uit

door

eeniglijk

zinlijk

een

Komt dan

blijft.

naar den innerlijken persoon

niet

laatste

opmerking

betreft die onderstelde monsters, die

deze huwelijken zouden geboren

den

tekst

Van monsters

zijn.

met geen woord sprake.

Sprake

en van geioeldigen op aarde, die geweest zijn

van naam. Van zulke »reuzen" nu

is

ook

?/o

niet

is

namelijk

klleen van reuzen

monsters maar mannen

den zondvloed herhaaldelijk

sprake, en alzoo vervalt zelfs elk voorwendsel

deze »reuzen" iets anders dan menschen,

is

om

in

Genesis G

maar mannen van

:

4 in

zeer hooge

statuur en ongemeene lichaamskracht te zien. Bovendien wordt elk denkbeeld alsof hier sprake was van een soort monsterachtige wezens, half

mensch

en

afgesneden.

half

Er

engel,

door

de

bewoordingen van het verhaal zelf nu eerst deze reuzen opkwamen,

staat toch, niet, dat

maar dat ze er reeds waren, en dat voorts óók uit deze vermenginovan Gods kinderen met de kinderen der Avereld veelmaals zulke reuzen geboren werden, mannen gelijk aan die geAveldigcn vanouds (denk slechts

Onze

aan

Lamecli)

conclusie

kan

»die

vano?/(/.s'

derhalve

geen

geweest andere

zijn zijn,

mannen van naam." dan dat

in Genesis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 79

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken