Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 169

2 minuten leestijd

BUDGETWEIGERING.

Voor zou

alles

wat

op regelmatige wijze, door een wet was vastgesteld

niet,

daarentegen

ze

153

van de Staten -Generaal

toestemming

de

jaarlijks

behoeven, zoowel wat de inning als de besteding van gelden betrof.

van zulk een

Stel nu, dat onder de heerschappij

stelsel,

van

Staat, verzet tegen de landsoverheid noodig scheen,

dus

besloten

we

ons

vorig hoofdstuk,

tegen den minister, moeten

van karakter dienen

Wat nu

goede redenen dit verzet,

een verzet tegen de Kroon, niet

a.

tegen de Kroon steeds voorwaardelijk

b.

te blijven.

samenhang met ons

dit eerste (of in

aangaat, zoo

en

zijn,

om

dan zou

vorig hoofdstuk) derde punt

dan:

is

ten derde, verzet by de behandeling der geldmiddelen,

om

politieke be-

weegredenen, wel geoorloofd tegen den koning, maar niet tegen een minister.

Op

we

zichzelf v/raken

natuurlijk verzet tegen een minister des konings

volstrekt niet.

we

Integendeel,

behoudens allen

eischen dat de Staten-Generaal de ministers des konings,

hun persoon en ambt, zeer scherp zullen

voor

eerbied

contróleeren en wel terdege er voor durven uitkomen, als zulk een minister beginselen huldigt die verderfelijk

öf

zijn, of

maatregelen neemt die schade

brengen aan volk en land.

Maar voor niet

is

recht

het

van

wetsvoorstellen

en

motie;

4.

rechtstreeksch

kroon

controle

ligt,

wapen

in politieken zin, het

de schatkist.

bij

Daartoe het

broodnoodige

die

wapen aan de Staten-Generaal interpellatie;

;

door

2.

recht

tot

door

niet-bewilliging

van

een minister ook daar nog ongevoelig voor, dan in een

blijft

adres aan den koning

te ontslaan;

het

1.

het recht tot het uitbrengen van een afkeurende

door

3.

handen gegeven

in

om

nu; ten

met verzoek om den raadsman

zijner

van het recht tot in staat van beschul-

5'^e,

diging stellen niet eens te gewagen.

Immers,

bij

het

twee gevallen denkbaar

slechts

minister los te laten, öf Is

En

het

hij is

van de Staten-Generaal tegen den minister

verzet

hij

het

wel,

dan

niet,

hij is

dan

Maar en

is

dit zoo,

öf

koning

de

is

wel

genegen

om

zijn

het niet.

is

een adres ter doelsbereiking volkomen afdoende. volgt hieruit ook

waarmee de Staten-Generaal komt, maar eigenlijk huist

:

zijn

te

bij

doen

heeft,

den koning

welnu, dan worde de

e o

ipso, dat de tegenstand,

wel schijnbaar van den minister

zelf.

strijd

ook met open vizier gestreden

behooren Staten-Generaal en volk eenerzijds, en van den anderen kant

Kabinet en Kroon, beiden, van meet geen persoonlijke voorkeur

betreft,

af,

helder in te zien dat de worsteling

maar wel terdege gaat om de afbakening

van de rechtsgrenzen van het gezag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken