Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 108

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 108

2 minuten leestijd

WEZEN EN PEUSOOKLIJItHElD.

104

wagens ontleende hij aan de strijdwagens, die bij de toenmalige oorlogen de plaats innamen van onze artillerie. Al geven we dus volgaarne hemelsche moet worden uitgescheiden

ruwheid

aardsche

van

en

kracht

zich de engelen voorstelt, als

verdwijnend.

zichzelven

al

en grofheid en ouschoonheid, toch dient er tegen

men

dat

geprotesteerd, in

blijft, en dat van het wat herinneren zou aan onze

de engel altoos »liemelsch" van aard

dat

toe,

heilige

Integendeel,

Ze

bezieling.

ze

zijn

bloeien

zwak en

schier

de uitdrukking van

met eeuwige jeugd

in

naam van Cherubijnen, waarop we later terugkomen, mag allerminst, om het »zalig kijntje", naar het kinderlijk zwakke worden getrokken. De beschrijving van Ezechiel toont het u wel anders. En ook die naam zelf, die van het rijden der wagens genomen is, doet u veeleer denken aan het machtig indrukwekkend hemelsche

energie.

dreunen van een geen

Tot omtrent heir

ander resultaat leidt ons,

ze

van

moge Satan

al

zijn,

geweld

en

ons

inheeft,

keert

Satan

;

en indien die

En

kracht.

kunnen worden voorgesteld, als al wat we van Satan, of van den

nooit toch,

lezen, doet telkens het beeld voor ons verrijzen

De

overmoed.

wordt door den duivel, die

bezetene

de demon met zeven andere demonen terug om den mensch

hem

en het

ook in hun gevallen

engelen natuur deelachtig

der

engel

demonen

duivel en de

nog

toch

gevallen

uitpuilende

van

Want

uitdrukking van schuchterheid en zwakheid ware, zou in

de de

Satan

wat de Heilige Schrift ons

al

aan God ontzonken

trawanten

blijven

natuur

die in vliegende vaart langs de straten rolt.

batterij

de gevallen engelen mededeelt.

zijner

staat

Zelfs de

treedt

mishandeld

tegenover

in het eind

en

Jezus

gescheurd

als

wordt Satan met

;

die verjaagd te

machtige verschijning op

een

is,

overweldigen; ;

en

onheilige engelen ons geteekend

zijn

als krijg

voerende tegen Michaël en de goede engelen Gods. Vanwaar

nu

die kracht, en energie in de engelen

zou

indien

krachteloos

en

zwak

te

en

zijn

na hun val

alle

zijn

gevaren,

energie te derven het

Zoo besluiten we indrukwekkende, moed bezielde geestdrift ijverende met en in geesten te denken hebben, die hun adem niet inhouden, maar alle hemelen door hun krijgszang aanheüen voor hun God. Valt ook niet de Cherub met het vlammend

eigenlijk

wezen

van

den

engel

had uitgemaakt

dan hieruit, dat we ons de engelen Gods

lemmer

Edens grens onder dezelfde voorstelling ? En wat zou het »Des Heeren engel schaart een oticerwmbre legermacht hem die Gods wil betracht" u baten kunnen, zoo ge u in

bij

troostwoord

rondom die

?

als krachtige,

:

engelenwacht niet voor

alle

dingen kracht mocht denken, kracht

door moed en door geestdrift bezield

r'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 108

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken