Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 168

2 minuten leestijd

BUDGEÏWEIGERING.

152

Koning en de Staten, elkander gewaar-

rechten, die over en weer, door den

borgd worden.

Dientengevolge

dus volkomen goed gezien, dat de

het

is

koning ééns voorgoed weten moet, op welk inkomen

En aanvaardt men het

rekenen kan.

der Staten- Generaal uit

leden

dat ook het cijfer van de

Maar

vast en minstens

lands kas putten, dan spreekt het vanzelf,

's

in de

van tractement valle

verdrag tusschen partijen rakende; en

als niet het

hij

verkeerde systeem, dat ook de

i.

hun toekomende gelden

bepaling

overige

alle

o.

Grondwet

uit de

zelfs

hoort.

Grondwet weg,

voor partijen gelde

cijfer slechts als laagste bedrag, waar men wel boven, onder mag gaan. Voor de organieke wetten verblijve dus de taak, om voor de

het aangewezen niet

ambten en betrekkingen,

verschillende

tegenover derden zelfs

bindt,

vaste uitgave boven de minima

niet een

bindt, of eindelijk

vastgesteld, en wel vastgesteld

ook

Edoch,

dit

Staten -Generaal.

dat

&.

w. voor alles wat den koning

cijfers als

om

slechts

dan

niet,

Want

het

niet te

wat toegestaan

is,

is

is,

minima

te bepalen

;

tot

of

geldmiddelen,

ook niet

tegenover derden

zou gaan, dat worde elk jaar opnieuw

besluit.

bij

beide

een

malen na verkregen bewilliging der recht

der

natie tegenover den koning

geven dan wat toegestaan

is,

niet

tegen

een

a.

minister

we

te weten,

van „het verzet op het stuk

maar tegen de

van „het slechts voorwaardelijk karakter dat aan

bespreken

maar ook

voor het aangegeven doel worde besteed.

De beide nog overige punten, handelende der

e.

voor de officieren van zee- en landmacht.

Maar wat

niet

vaste

i.

K r o o n",

dit verzet

en

toekomt",

in een afzonderlijk hoofdstuk.

IV.

{Vervolg.)

§ 107.

Naar

Actie teg-en de dienaars der Kroon. luid

de dusver door ons ontwikkelde denkbeelden, zou derhalve de

Regeering eens voorgoed, bleven,

het

zooveel

te

d.

i.

recht ontvangen, betalen,

als

zoolang de desbetreffende wetten van kracht

om

de vaste belastingen te innen en daaruit

noodig was

tingen aan derden te kwijten.

om

de wettelyk vastgestelde verplich-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken