Bekijk het origineel

De overheid - pagina 424

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 424

2 minuten leestijd

LOCUS DE Magistratu.

406 ecclesiae

libertas

tegenover de Luthersche en Erastiaansche, dan waren onze

Vaderen voorwaar op den juisten weg gebleven. Doch onze Vaderen deden dit niet, ze zochten een middenweg te bewandelen om zoo de Kerk en de Overheid met elkander in een zeker verband te zetten.

we

Zullen

dit

den Gereformeerde theologen hard toerekenen ?

we

Neen, dat kunnen en mogen

dagen de Overheid

men eenmaal

eerst

de

wilde

zeggen

weeën en

de

om

toen

zij,

ondervonden

had,

hebben, met name

te

in

van

wat het

ons land, lag

de Gereformeerde belijdenis was toegedaan, op hun beurt nu eens

zelf

in

kerkelijke zaken wilden

Ze verkregen toen van de Overheid het gebruik der kerkgebouwen,

genieten.

invloed en een groote menigte trad toe tot de Gereformeerde

grooten

in die

eenmaal getriomfeerd hadden en de Over-

zij

voordeden van de inmenging der Overheid

de

men

deze oorzaak, dat, indien

ellende

Overheid tegen zich

het voor de hand, dat

heid

niet

voor zich had, men de Overheid tegen zich had. Toen

niet

religie,

omdat ze de Overheid voor zich hadden, ontvingen ze tevens ook de

en

om

middelen

zich

te

verdedigen

den

tegen

tegenstand

van

Anabaptisten,

Roomschen en Arminianen. Dit voordeel werd te groot geoordeeld om het te laten glippen. Daarbij kwam, dat wanneer de Kerk zulk een verhouding niet aanvaard had, de Overheid die toch aan de Kerk zou hebben opgedrongen. Alle iurisconsulti

waren gevormd onder den invloed van de Byzantijnsche regeerings- en rechtsvormen en dientengevolge leerden zij op grond van het Byzantinisme een ius van een souverein circa sacra, Tripl r(ov 'iy.tï^v. En waar nu de zaak zoo stond, dat

zij

van de bemoeiing der Overheid

goed wisten, dat de Overheid toch te

trekken

uit

niets

dan voordeel hadden en zeer

bewegen zou

niet te

de kerkelijke zaken, lag het

schikten, de scherpe lijnen van het beginsel begonnen

mengd

stelsel

Men mag was.

Anders kent men geen der

religie.

Ten

tijde

het aequilibrium van Europa

en

moest

men

Italië

natuurlijk

hand voor de

zich

optreden na de vervolgingen niet meer noodig

van Alva

vrijheid

drijft

tegenover

tusschen

aequilibrium

zij

en een ge-

politiek in

in

van Engeland beheerscht door

den tachtigjarigen oorlog,

in

den

Engeland bestond reeds de groote

Roomsche en Protestantsche macht. Zooals tegenwoordig

antithese tusschen de

Oostenrijk

te verliezen

historie.

oorlog tot 1648 en daarna

dertigjarigen

geheel terug

aanvaard hebben.

niet zeggen, dat zulk

Tot het begin der 18^^ eeuw werd de zaken

zijn zich

den aard der zaak, dat

in

de

op het drievoudig verbond van Duitschland,

Frankrijk en Rusland, zoo

Roomsche en Protestantsche macht. Beiderzijds om met de wapenen in de

elk oogenblik gereed staan

van

ook dreef toen het

territoir

en religie op te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 424

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken