Bekijk het origineel

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 231

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 231

meditatiën over het lijden en sterven onzes heeren

2 minuten leestijd

„EX DE AARDE BEEFDE."

228

aarde, en die rotssteen geschapen was, maar zijn sterven was tevens het groote keerpunt in de geschiedenis van dat mensehelijk geslacht,

waarin de schepping van deze aarde haar hoogtepunt had

bereikt.

aan

ïot kruis

af,

Ook

het

kruis

gaat

slaat plotseling de

liet den weg naar lieneden. Yan weg om en gaat het naar boven.

dat

machtige Heiland der wereld niet een uitsluitend wezen, dat enkel geestelijk werkt, maar die Zone (xods lieeft, met de menschelijke ziel, ooli het rleesch en Hoed der kinderkens aangenomen. Lichamelijk is hij gezien. Hij is getast, gezien, in uitwendige verschijning waargenomen, en aan dit komen van den Heiland in het rleesch hecht de Schrift zóó alles te boven gaande waarde, dat de apostel u een antichrist noemt, als ge dat komen van den Zone Grods in het vleesch, niet volmondig en in al zijn verre strekking is

die

spiritualistisch

erkent. (jre

ziet

maar ook

hem dan ook

niet alleen geestelijk de zondaren redden, wonderen in het rijk der natuur doen.

allerlei stoffelijke

bezweert den storm, hij wandelt op den zeespiegel, hij vermenigvuldigt het brood, hij geneest de kranken, de dooden wekt Hij

lichamelijk op. meer nog, het kruis van (lolgotha wordt eerst voleind in de lichamelijl-e opstanding. Reeds op den Thabor was zijn lichaam en zijn r/eiraad vooruit verheerlijkt geweest. En nu voleindt zich zijn triomf in zijn rleesch en bloed. En straks vaart hij ten hemel, niet zijn aardscli omhulsel hier achterlatend, maar dat meê opvoerend naar den hemel, en is nu in ons rleesch gezeten aan de rechterhand (xods. Staat nu dit rleesch met heel de natuur in verband, hoe kon het dan anders of ook in de nalnnr moest het sterven van den hij

Ja,

Heiland natrillen. Moest niet zijn doodszucht worden tot een doodszucht, die nawerkte in de natuur die het kruis omringde ? Niet dat dit zoo plaats greep, verbaast, maar zoo het niet had plaats gegrepen, zou er iets ontln'oken hebben. Cre zoudt het diepe levensverband tusschen die natuur en het eeuwioe Woord niet meer hebben verstaan.

Zoo ge dit meêzuchten en meêbeven van de natuur met het sterven van den machtigen Heiland niet verstaat, dan verstaat ge evenmin iets van den vloek, die om der zonde wil over die natuur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 231

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

PDF Bekijken