Bekijk het origineel

De crisis in Zuid-Afrika - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De crisis in Zuid-Afrika - pagina 34

1 minuut leestijd

DE

32

CRISIS IN ZÜID-AFRIKA.

voortvloeiend stemrecht, dan moeten wij ons vooral wachten voor

van twee quaesties die

het

verwarren

De

eene betreft de Transvaalsche wet op

van tusschenkomst

recht

in

den grond verschillen. zichzelf,

de andere het

Engeland zich heeft gelieven aan

dat

te matigen.

Wat

het

vreemdeling

de Staat,

aan

stane

niet

echter

Erkend

is,

dat

1

het dat elke onaf-

is

om

bezit

rcclit

plichten vast te stellen zullen zijn

naturalisatie te weigeren

minder zeker

onbeperkte

zelf

de politieke

welke aan de eenmaal toege-

verbonden

i).

Frankrijk alleen her-

vreemdelingen, waarvan 465.800 Belgen en 286042

Noch de Koning van

Italianen.

er

Ea

naturalisatie

bergt 1320.21

bepalen waaronder een

te

om

behoudt

recht

het

Staat

en

rechten

de voorwaarden

binnen de grenzen van die algemeene voorwaarden,

of gene.

deze

Souvereine Staat het

de natie kan worden opgenomen.

onbeperkte

hankelijke

in het internationale

alle geleerden, dat elke

om

heeft in

zelfs

het

altijd

door

is

recht

volste

punt aangaat, vast staat

laatste

recht, erkend

gedacht

aan

ooit

om

België noch die van Italië hebben

om

voor

die

onderdanen politieke

het Frankrijk lastig te

maken met hun

goeden raad" met het oog op een wijziging van de ,,

naturalisatie- wet.

rechten te eischen of

om

Engeland, dat Transvaal nu aanrandt de-vaak,

heeft

nooit

Britsche onderdanen

te

Parijs

23000 klagers-voor-

die

één kik gegeven voor de 40000

in Frankrijk.

En

de heer Chamberlain heeft

telegram van 4 Februari 1896 zelf verklaard: >;Sedert de Conventie van 1884 heeft Harer Majesteits regeering de Zuid-

in

zijn

Afrikaansche Republiek steeds beschouwd

als

een

vrije

en onaf-

hankelijke Staat voor zoover hare binnenlandsche aangelegenheden

welke de conventie onaangeroerd heeft gelaten*

betreft,

Nu

eischt de Conventie

danen van andere

1)

Dr.

Berlijn, e.

V.

2)

Calin,

1S95

p.

Das 70

van Londen

in Art.

nationaliteiten alleen:

Reichsgesetz über e.

v.

ie.

Erwerbung

Dr. Ullmann,

Das

2).

14 voor de onder-

het recht van verblijf;

des Staatsangehörigkeil

Dr. H. Rivier, Lehrlmch des Völkcrrechts, 2e druk, 1899, p. 194

Groenboek,

recognises r egards all

the ils

p.

14

„Sin'ce

the convention

South African Republic

as

a

,

2e druk,

Völkerrecht, 2e druk, 1898, p. 233

of

free

1S84,

and

e.

v.

her Majesty's Government

independent Government as

inlernal affairs, nol toziched by the convention."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 64 Pagina's

De crisis in Zuid-Afrika - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 64 Pagina's

PDF Bekijken