Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 243

1 minuut leestijd

VAN DE SCHOLEN.

gebruik

ook op de lagere school, waar het dat

werd

erts

methode

nu

Wijl

menschen denken,

's

vroegere

in

is

wetten

naar eigen

verband met wat gedacht en denkend

in

een

geslachten,

leeft,

casu

een positie behoort

zulk

opperlieden

als

spreekt het vanzelf, dat

onderwijzers, leeraren en

de

verzekerd

worden, dat ze niet

te

maar overeenkomstig

draagdiensten misbruikt worden,

tot

wereld schept, die

afzonderlijke

een eigen beginsel

uit

aan de mannen der wetenschap, in hoogleeraren,

uit

zoowel voor de

drie trappen,

dier

elk

van wat

te leeren valt

den inhoud.

als voor

doorleefd

En wel op

bereid.

227

den eisch der wetenschap kunnen arbeiden. Niet

voor

ware hun

als

elke

en

ketterij

daarbij,

gelijk

men

verlof

gegund

tot

het

thans

van eiken paedago-

volgen

het

een vrijbrief

opvat,

gischen inval. onderwijzer,

Integendeel,

bonden door de taak

in

man

geest

die

omschrijft

is,

welke de conditiën

bij,

terdege

ge-

of er zijn die

vorming aangaat, willen onderwijzen

classicale

geest. Welke

zijn

eerlijk

de

wel

zijn

De vader vraagt:

die ze aanvaardden.

voor wat

kind,

zijn

hoogleeraar

en

leeraar

En

hij.

waartoe

zijn,

hij

voegt er als

hij

zich tegenover de

kerk verbonden heeft.

Hiervan leeraar looft,

kennis

beoordeelen,

te

en

ontvangende,

kunst

zijn

staat

in

om

stelt,

of hoog-

hem

wetenschappelijke consciëntie

of zijn

hem

nu de onderwijzer, leeraar

heeft

in dien geest

al

veroor-

dan niet

te onderwijzen.

Oordeelt

nu dat

hij

niet

dit

welnu,

gaat,

dan kan

wetenschap daarom vrijen arbeid blijven praesteeren, maar leerzalen

dan

der

wetenschap,

en

toch

dat

zijn

hij

als

man van

in de practische

onze scholen, hoort zulk een

niet.

Of ook,

ziet

trouw

die

ook

zijnerzijds,

dat

stof

als

en

stipt

wel kans

hier

hij

op,

dan verklaart

hij,

als eerlijk

man,

ééne conditie te zullen nakomen, maar eischt dan nu hij

deskundige,

paedagogische methode en het kiezen der

in

niet

door

den

qua

leer-

tal is ondeskundigen vader ge-

bonden worde. § 165.

Overheid.

En

eindelijk,

d.

met haar te

dragen,

blik

dat

het

de

heeft

de

nationale

Overheid leven

volksontwikkeling in

die

van naburige natiën;

het

volk

om

bij

voorts

recht van meespreken, wijl deze,

als geheel omvattend, zorg heeft

dat

de

land niet ten achteren rake

't

landshistorie strekken blijve

zijner zedelijke missie als natie indachtig te

geschil

tusschen

de

vaak

strijdige

belangen

maken; en van

bij

om

eindelijk

vader en kind.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken