Bekijk het origineel

De overheid - pagina 235

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 235

2 minuten leestijd

§

Voor ons komt

De

8.

217

origine magistratus.

het vooral aan op het tweede gedeelte

totdat

:

bekent, dat

gij

de Allerhoogste over de koninkrijken der menschen heerschappij heeft en dat aan wien

Hij ze geeft

De

Daniël

dat

hierin,

Heidenschen

men

op

koning van

letten, of er in

sterk

uit

van

bestond.

keizer

Daniël

alles,

is

van een' koning

wat geldt van den

Tr-y.rrx,

terwijl

er

in

geen

Jeruzalem

komt ook

Ditzelfde algemeene karakter

uit in

van de Overheden

is

in

waar

algemeen.

't

zal.

Danial beroept zich niet

weinig tot een recht inzicht

De Mahomedanen Gods, maar

want

zij

recht

begrip

aan

;

hen

niet alleen tot

een inzicht

bij

komt.

als dienaresse

de Gratia communis terug

in Gratia Bij

te

brengen,

communis, zooals dat door de Gratia

de Heidensche volkeren komt

de Gratia communis kunnen

voor,

In het Rijk

voorstellen.

uit

ook het Oude en Nieuwe Testament, en danken dus hun

wordt mogelijk gemaakt. niet

spreekt

wel, wanneer ook de Gratia specialis er

hebben een zuiver begrip van de Overheid,

b.v.

dit is bij

kennen

hij

De „Theologia naturalis" leert aan de vorsten der aarde, zijn. Waar het nu alleen Gratia communis is, komt het

Gods dienaren

natuurlijk

8. vs. 15,

dan, hier voor een Heidenschen vorst staande, vraagt van hem, dat

de Gratia communis.

specialis

Overheid

eigen

Spreuken

op de Openbaring van Sinaï noch op die der patriarchen maar

zij

overheid

mag men

In

de Opperheerschappij des Heeren erkennen

dat

De

van lederen koning.

Nero,

ander.

zooals de pluralis ü^p^D aanduidt, sprake

hij

ligt

tot een'

Rom. 13 komt het algemeene karakter hetgeen bovendien nog geschreven is onder de

op den

woord

het

in

regeering

algemeen, want

't

een geestelijk koninkrijk voor, en van den een

in

concludeeren

niet

maar

Israël,

de Heilige Schrift sprake

in

Israël, geldt volstrekt niet altijd

komt

van Zion

op deze plaats wijzen,

allereerst

den koning van

de behandeling van den Locus de Magistratu moet

Bij

van een' koning

of

Israël

13

niet spreekt tot

hier

koning.

er altijd

van

Hij wil.

waarom we na Rom.

reden,

zij

zich

immers

dit laatste

niet

wel

van Babyion en de omliggende streken waren evenwel

de overblijfselen van de Paradijs-traditie en van Gratia communis het zuiverst

bewaard. zich

als

Daniël

stelt

koning op

nu aan koning Nebukadnezar, die evenals Lodewijk XIV

één

lijn

met God gesteld had, den eisch terug

te

treden

in zijne eigenlijke positie.

Hier wordt de zaak uitsluitend bezien van die zijde

om

te zetten

heid

den koning eens neer en

onderworpenheid op

en niet

te leggen

;

om

het

is

den onderdanen gehoorzaamhier te

doen

om den

koning

neer te drukken tegenover de zelfverheffing en een valsche opvatting van het droit divin.

Er

is

sprake van twee dingen,

dat geen koning aan eigen macht of invloed zijn gezag te danken heef t dat zijn gezag niet absoluut, maar relatief is; dat hij als orgaan en instrumen10.

teel souverein

de macht van een ander waarneemt en uitoefent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 235

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken