Bekijk het origineel

De overheid - pagina 294

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 294

2 minuten leestijd

Locüs DE Magistratu.

276

Een persoon wordt dan

toegepast.

primogenituur laat

Deze bijmenging van zwaren tegen

dan springt

in

er

tot

elkaar,

noodig

men

zal

maar prinsen

man

een

kiest,

te bezitten, die

keurrijk

zijn

openbaar geworden,

personen,

rijksbewind.

In

metterdaad de monarch,

letten zal, of

wordt dien invloed en bekwaamheid

iemand van 16

mannelijken

tot

heeft,

't

op

die geacht

is,

licht

hen

monarch door keuze of door oog, dat wanneer men bij keuze een' een'

voor het dragen van het monarchaal gezag.

is

niet

aan

het

recht van

de dynastieke idee heeft natuurlijk zeer ernstige be-

den troon roept, men

naast

monarch

men

bij

zich.

erfrecht

dien

monarch aangesteld en den troon komen.

tot

men de twee denkbeelden van

Stelt

10.

tot

erfgenamen

zijn

hij

in

leeftijd

wie

In

een

of 17 jaar tot een troon roepen,

gekomen, zoodat men weet, wat men

militaire en administratieve

hetgeen zeer noodig

bekwaamheden

voor de deugdelijkheid van

is

de dynastie mist men dien waarborg, want daarin wordt

altoos naar recht van primogenituur de oudste van

geslacht de opvolger en

't

deze

kan

een zwakkeling, een onbeduidende, ja zelfs een verkeerde persoon

zijn,

dien

men

één stem zou 20.

In

een keurrijk nooit zou gekozen hebben, op wien zelfs niet

in

uitgebracht.

zijn

de tweede plaats bestaat er

bij

de dynastie het gevaar, dat

mannen op den troon komen, wanneer de vader is

thans

zaak

de koning van

Servië

nog weinig experiëntie

slechts

heeft,

b.v.

16ijo jaar

zijn

30.

sterft.

jonge

Evenzoo

oud, die uit den aard der

en dus aan het gevaar blootstaat

jeugdige aandrift gemakkelijk rare stappen te doen.

was.

vroeg

er

Het zou ook

in zijn

niet verkeerd

geweest, als de keizer van Duitschland wat later tot den troon gekomen

Ook

toch

hij

is

in zijn eersten

aanloop wel wat verloopen.

Het derde zeer ernstige gevaar der dynastie

Waar men

een

dat der camarilla.

is

keurrijk en niet een erfelijken vorst heeft, doet het er niet

wie hofmeester, opperceremonimeester, kamerheer en adjudant is. Napoleon en Alexander de Groote lieten zich niet influenceeren door mannen met vergulde rokken en jassen. Omgekeerd, heeft men te doen met een zwakkeling of een pas opkomend jongske, die geen mannelijke kracht kunnen

toe,

ontwikkelen,

dan

is

het gemakkelijk te begrijpen, hoe

van het hof op zulk eenen vorst kan worden en hoe heid van hen komt, die door den

overwegend de invloed

alle

gewicht en bekwaam-

monarch èn op de dynastie èn op het

land,

hun invloed uitoefenen.

De

gevaren,

die

de dynastie met zich brengt mag men dus volstrekt

niet

onderschatten.

Maar aan de andere groote beteekenis

is,

zijde geeft

dat

bij

de dynastie een machtig voordeel, dat van zoo

de meeste volken de dynastie bestaat.

De gevaren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 294

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken