Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 269

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 269

2 minuten leestijd

UE STRIJD

mits de

wel

komt

van

»twaalf

menten"

nog

sfenomen

engel,

in

of

legioenen",

van engelen,

in die verschijning bij de Jordaan, niet

maar van den Messias te zien. Maar aanmerking, dat Jezus in Getsémané spreekt

van een

hier

zouden zeggen, »twaalf regi-

gelijk wij

Vader hem zou kunnen

die de

bijzetten; een

het krijgswezen ontleende uitdrukking, een uit den krijg

aan

geheel

om

toe leidt,

er

alles

verschijning"

265

ENGELEX.

ÜK1{

En wat

beeld.

verschil van inzicht

Openb. 12:7

vv.

:

vooral hier ter zake dient, en ook waar mocht rijzen, de zaak beslist, is wat we lezen in »En er werd krijg in den \\en\Q\, &\\ Mkliaël en zijne

engelen hijgden tegen den draak, en de draak hrijgde ook en zijne engelen.^'

Hiermee Dorlogvoereu

val

even ondenkbaar zal

wien

toch

v/as,

en

en

lijke

en

ontstaat eerst en

strijden

En ook

die roeping-

strijd

is

engelenwereld oudenkl^aar, en

in de

eens in het rijk der heerlijkheid

hij

zouden ze het zwaard wetten,

wien

zijn.

Tegen

als er eens

geen

zal? Terwijl alzoo het loven en dienen tot de eigen-

zijn

engelen

levenstaak

der

voor

een

blijde

zijdelings

te

ze krijg hebben gevoerd toen er nog geen vijand

zouden

tegen

meer

vjjand

om

roeping

de

duurzame levenstaak der engelen

altoos Aveg, zoodra de laatste vijand zal zijn te niet

voor

Vóór den

gedaan.

en

eigenlijke

op, als er zich een vijand vertoont.

eerst

weer

valt

de

tot

Integendeel,

helioort.

komt

geenszins uitgesproken, dat strijden, krijgen en

echter

is

slechts

behoort,

opkomende

tijd

is

het strijden een

roeping,

maar dan

toch een roeping, waarop ze aangelegd zijn en waarvoor ze de gegevens in zich bezitten.

Ze

zijn

niet eerst, toen na den val de krijg uitbrak,

maar bezaten hetgeen voor het hun schepping. de /«eWennatuur, het heroïsme, de heilige moed en de

afzonderlijk voor dien krijg gewapend,

voeren van dien krijg noodig

Zoo

b.

V.

is

vlammende

van

die

geestdrift

is,

reeds in en krachtens

de

engelen geprezen wordt, niet pas

na den val hun ingestort, maar school en heeft de uitgebroken

Bestaat alleen

alzoo

er

en

lovers

strj^jd

de

niet

dienaren

minste

helden en krijgsknechten, dan rijst te

beantwoorden

hebben.

Engelen

dan geesten

zjjn,

vraag, zijn

op

het

laat,

doek

en te

twijfel,

onzen

of de engelen zijn niet

God, maar ook

zijn stnjders,

nu aanstonds de zoo uiterst moeilijk

wij

menschen

ons

daarbij

te

denken

geesten zonder lichaam, en geesten, die niets

hoe kunnen

den stryd opnemen? zingen

wat

inborst,

slechts doen uitkomen.

dit

van

hun

dit alles reeds in

die,

Hoe schoon

desnoods schilderen

in

't zij

ouderling,

't zij

tegen derden,

zich dat ook door den dichter be-

forsche lijnen en met schrille kleuren is,

is

het toch welbezien iets meer dan

een dichterlijke voorstelling, waarbij het eigenlijke denkbeeld van een dapperlijk en ernstiglijk gevoerden str^d vanzelf wegvalt?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 269

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken