Bekijk het origineel

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 51

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 51

meditatiën over het lijden en sterven onzes heeren

2 minuten leestijd

„OM DEN ARBEID ZIJNER ZIELE."

43

martelaar is dit heel anders. Diens ziel jubelt en nog, als reeds de zengende vlammen tegen het lijf oj^slaan, en de rook hem wil verstikken. Lichamelijk is zijn lijden hard, maar zijn ziel geniet. Hoe menig zong niet op het schavot nog een lofpsalm. En daarom lag er achter den brandstapel geen Gethsémané. Dat (xethsémané heeft alleen nw Jezns gekend. Èn in dat Grethsémané heeft hij geklaagd, niet over de dreigende smart van het lichaam, maar over zijn ziel, over den vreedom die zijn hart brak. Mijn ziel is geheel hedroefd tot der dood toe. En in die worsteling der ziel, daarbij zag hij naar hulp van zijn jongeren uit. „Kunt gij niet één ure met mij waken?" En in die zielsangste drong het bloed hem uit de poriën. En in dien arbeid, dien doodelijken arbeid der ziel, heeft Grod hem ondersteund met zijn heiligen engel. Hier ligt dus iets veel ontzettenders achter. Of hoe zou, waar de mensch die een martelaarsdood tegengaat, enkel door genade, zelfs alle vreeze des doods te boven komt, ja zelfs de held op het slagveld, soms het uitschreeuwend van moed en geestdrift, den dood in de kaken loopt, hoe zou daar uw Jezns zwakkelijk te kort zijn geschoten, om het sterven, om het pijnlijk sterven aan te durven, hij die de kroon reeds zag, die hem tegenblonk, en wist dat de geopende arm des Vaders hem wachtte. Bij

den

triomfeert

Xeen, die arbeid zijner ziele was heel iets anders. Niet als God leed hij. Naar zijn Goddelijke natuur was hij voor lijden ongenaakbaar. Maar God zijnde, leed hij in de menschelijke die hij aangenomen had; evenals gij, in de ziel van zondig ziel, ziektegif vrij, nochtans onschuldig met het gif der zondeziekte die uit de vleeschelijke zonde opkomt, in uw lichaam kunt besmet worden. In zijn ziel was niet maar een opwelling van liefde want liefde is geen lijden. Noch ook alleen een aandrift tot gehoorzaamheid aan den Vader, want gehoorzaam zijn maakt blij. En ook niet alleen de heldenmoed des geloofs, want lieldenmoed doet jubelen. Neen, uw Jezus had in zijn ziel met uw zonde te doen. Niet zoo, dat hij alleen aan uw zonde dacht, en de intentie had om er ;

voor te sterven, maar zoo dat hij in zijn ziel kw zonden droeg. Een mysterie, het zij 'u toegegeven, maar dat ge daarom noch wegcijferen noch veruitwendigen moogt. Jezus droeg de zonde, en zonde dragen is het voelen, het onder-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

Zijn uitgang te Jerusalem - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 252 Pagina's

PDF Bekijken