Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 41

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 41

2 minuten leestijd

HET CALVINISME EN DE RELIGIE

37

moderne mystiek haar bedwelmende teugen uit den nectarkelk van het Oneindige. Op de puinhoopen van het kerkelijk leven der Puriteinen zou aldus een nieuwe religie met nieuwen eeredienst, als een hoogere evolutie van het religieuse leven, worden ingeluid. Sinds meer dan het vierde eener eeuw reeds is ons de inwijding en ontsluiting van dit nieuwe heiligdom toegezegd. En toch er werd niets uit. Er kwam niets grijpbaars. Er dook geen vormend beginsel op. Er ontstond geen gemeenschap. En zelfs de eerste ontkieming van de beloofde plant bleef uit. En daartegenover staat nu in de 16e eeuw de reuzengeest van Calvijn, die als met één meesterslag een geheel

religieus

damenten van

waarmee heel op religieus

gebouw in strengen stijl optrok, en die u de funbouw schier vergeten deed door de snelheid,

zijn

die erf

bouw

voltooid werd. In wat de moderne gedachte

dusver

meer knutselde, dan met machtige hand

schiep, heeft niet één volk, heeft niet één gezin, heeft niet één ziel

nog het requiescat voor het cor inquietum van Augustinus ^) gevonGenève onder vijf volken tegelijk kringen, én toen én nu na drie eeuwen, stuur nationale aan breede voor het leven, verheffing tot den Vader der geesten, en klaarheid in het heilige schonk. Zoo rijst dus vanzelf de vraag, wat van die wondere kracht het geheim was. Laat mij op die vraag het antwoord mogen zoeken, eerst voor de Religie als zoodanig, dan voor den, onderwijl de Reformator van

haar openbaringsvorm

en ten

in het kerkelijk leven,

slotte in

haar

vrucht voor de levenspraktijk.

Eerst

dan de Religie

als

zoodanig, die in haar optreden door

vier onderling samenhangende, grondvragen beheerscht wordt: Zal ze om God of om den mensch ? Zal ze rechtstreeks of middellijk ? Zal

dan wel heel onzen persoon en heel ons leven omKan ze normaal of moet ze abnormaal, d. i. hier soteriologisch wezen ? Vier vragen, waarop het Calvinisme antwoordt: niet egoïstisch en om den mensch, maar ideëel om Gods wil; niet middellijk door kerk of priester, maar rechtstreeks uit het hart niet partieel naast het leven, maar heel het leven opeischend en zoo ook soteriologisch, d.i. niet uit de nu abnormale natuur, maar uit de palingenesie. Elk dier vier punten ga ik u toelichten.

ze partieel,

vattend

zijn?

;

;

')

De vrede voor

het ontrust gemoed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

PDF Bekijken