Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 165

2 minuten leestijd

BUDGETWEIGBKING.

Welnu,

in

waaruit dus

dan

kamers

die

dat

volgt,

wetten

en

nu onze Staten -Generaal ingekwartierd;

zijn

welbezien eigenlijk niets anders kunnen doen,

ze

wetten maken en

altijd

149

al

wat ze doen

in

den vorm van

wetten gieten. Zelfs of een motie geoorloofd

maar

overigens

een

Koning,

buiten

is,

enquête in

is,

het

komt aan sommigen

stellen,

te

van

recht

zich

twijfelachtig voor;

aan

adresseeren

te

leden voor den

den

Hoogen Raad voor

te

dragen, en ministers in staat van beschuldiging te stellen, elke vrijheid van

beweging

tot

een acte, die niet op „wettenmakerij" uitloopt, hun ganschelijk

afgesneden.

Ze en

hun

„Chambre législative"

nu eenmaal een nabootsing van de

zijn

in het

maken van

wetten

moet daarom dan ook

al

hun macht en

al

glorie opgaan.

Tot welke ongerijmdheden huwelijk

bij

ooit,

bleek nog onlangs, toen

leidt,

de Staten aan de orde

Immers, zoo

waarin Koning en Natie

kwam.

tegenover

rechten

aan eventueel

;

en na

;

Konings

men hierbij met een handeling te doen, waarin gemeenschappelijke daad voltrokken, maar elkander stonden.

De Koning wil huwen en wenscht aan Koningin

's

dan had

Koning en Kamer een

niet

dit

uit

sterven aan zijn

zijn

zijne

gemalinne de eere van

den echt met haar geboren kinderen, dynastieke

weduwe

recht op

's

lands pensioen te

verzekeren.

Daartoe nu

noodig, dat de natie verklare in de voorgenomene echtver-

is

van de nationale belangen.

bintenis geen bedreiging te zien

Dit

kan de natie niet anders verklaren dan door haar Staten -Generaal,

naar eisch

en

dat de Koning

van recht zou dus de loop der zaak deze behooren bij

om

de Staten- Generaal aanklopte,

van

te zijn,

die Staten -Generaal

bewilliging op zijn huwelijk te erlangen.

Maar

zie, dit

kan nu

De Staten -Generaal

zijn

nu eenmaal

deel der

„wetgevende macht", kunnen

dien hoofde niet anders dan „wetgeven"; en zijn dus wel verplicht

uit

ook deze bewilliging heid, bij

niet.

waardoor

men

in

van een wet

den vorm

tot het potsierlijke resultaat

te gieten.

om

Een ongerijmd-

komt, dat „Wij Willem

III,

de gratie Gods Koning der Nederlanden", den Raad van Staten gehoord,

en in gemeen overleg met de Staten -Generaal, aan „Wij Willem der Nederlanden" verlof geeft

van dynastieke rechten,

Maar voor

diezelfde

elk

die

te

om

heeft

Emma

Koning

van Waldeck, onder genot

huwen.

ongerijmdheid,

oogen

prinses

III,

op

die

de

in

kaak

deze huwelijksvergunning zichzelf stelt,

vervalscht bijna geheel den

werkkring der Staten- Generaal en met name hun bemoeienis met het budget.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken