Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 431

1 minuut leestijd

BURQKBBESKP, SïANDSTKVUEDIiNHKID EN VADERLANDSLIEFDE.'

Noch ook door

zeggen:

te

gekweekt. Uithuizigheid

is

„In

het

415

leven wordt burgerdeugd

huiselijk

de vruchtbare moeder van zedeloosheid en wan-

komt van den huishaard de levenswarmte, waardoor de

gedrag. Alzoo

Staat

moet worden doorgloeid en bezield!" Beide

beweringen

die

toch

wel onbetwistbaar

zijn

met de

wezenlijkheid;

maar

kracht

en

niet uit, die in het Goddelijk

gedachten

overeenstemming

in

ze putten van verre den rijkdom van zedelijke

kunstgewrocht van het

huisgezin voor de wording, de ontwikkeling en den gezonden bloei van den

Staat aanwezig

zijn.

Neen, wat ons, gezin

beroepen,

te

noopt

antirevolutionairen,

ons

altijd

weer op het huiswat

heel iets anders, iets veel diepers, iets dat heel

is

verder strekt.

Het bedoelt toch en

zocht heid,

van

vertakkingen

de

al

levensbloed

zijn

minder dan dat reeds

niets

het huisgezin, onge-

in

ongemerkt, zich, naar het bestel der aanbiddelijkste Wijs-

zelfs

adernet

het

vormen,

omtrek rondzendt en

den

heel

waardoor de Staat middelpunt doet

tot zijn

wederkeeren.

Immers, door

ge

een

in

alle

compleet

heen

tijden

en in

normaal ontwikkeld

dat

huisgezin,

oorden der

alle

deze

vt-ereld

is,

vijf

vindt

verhou-

ouders en kinderen; 2. van man en vrouw; 3. van broeders en zusters onderling; 4. van die gediend worEn gunt men den en die dienen; en 5. van eigen en vreemd zich nu de moeite, om elk dezer wortelbetrekkingen van alle menschedingen

van

1.

:

').

samenleven wat nauwkeuriger

lijk

deze

in

verhoudingen,

vijf

welbezien,

opbouwing van een Staat

innerlijke

Want begint men met het ouders en kinderen, dan is zesvoudige of tot

betrekking

de

ik

ouders

zijn

tusschen

den

ouders

de

Of

betrekking Ja,

van

zal blijken,

tusschen

het

niet

zijn vader, tot zijn

En moet

kinderen

tot

om

zou men,

aanmerkelijk,

moeder

toch

ieder

van een zoon

betrekking zijn

hun ouders en van de

volledig

te

zijn, zelfs niet

')

beseft,

tot

dat

zijn

er

heel

moeder

of

te

maken,

wat anders spreekt van

dienzelfden

in de

zoon

tot

vader?

Vraagt

te

terstond

of wel

niet evunzoo onderschei-

nog tussclien de zoons en dochters een onderscheid dienen daar

hoe

wat ge voor de

betrekking

de

verscheelt

generaal bezie?

hun kinderen?

tot

is,

dezen éénen band eigenlijk reeds een

in

een kind tot

van

het

in

alles

dan

geboden

behoeft. eerste;

aangeduid.

betrekking

onderzoeken,

te

Ook

men nu welk

Maurice

werken.

volgt

zedelijk

deze indeeling,

denkbeeld en welke zedelijke kracht on? maar zonder

ze andera

dan

in zeer

grove trekken

uit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken