Bekijk het origineel

De overheid - pagina 36

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 36

2 minuten leestijd

LOCUS DE Magistratu.

18

van kerk en

daar

die

staat,

sprake komen, met verwijzing naar dezen

ter

beschouwen.

locus, te

locus de Magistratu wordt natuurlijk ook behandeld in de Ethica,

De

De Dogmatiek

komt daar op een andere wijze voor. beginselen,

verplichtingen het

De

Uit de principiën vloeien voort

Deze behandelt de Ethica

voor

onderdaan, volk en vorst.

Cf.

Heidelbergsche Catechismus.

gebod.

St'e

maar Gods Woord de

leven en de verhouding van den Stjat beheerschen.

het

die

neemt die van de Dogmatiek over.

Ethica

put uit

Dit

gebod doelt op

alles,

bij

wat

op de verhouding tusschen overheid en onderdanen betrekken Thans volgen nog eenige opmerkingen.

zich principieel laat.

Geheel de aardsche rechtsbekleeding en het optreden van den magistraat draagt

I.

een

temporeel

een

vergelijking.

duidelijke

Het Aaronitisch priesterdom biedt ons

karakter, is accidenteel.

Hebr.

In

8 zet Paulus breedvoerig de

en

7

6,

tegenstelling uiteen tusschen het priesterschap van

Het

zedek.

treden, en

verschil

dat het eerste

is

weg moest

om

genomen

opgezijn

de schepping voortvloeide en

uit

was bestemd

had,

straat

op aarde met betrekking

eerst

in

na

en

te blijven zlg rb SirivsKéi^. Dit-

gezag van

God

worden uitgeoefend, maar

zal

Deze bedeeling

koningschap.

tot Jezus'

treedt

oorzake van de zonde, heeft reden van bestaan, zoolang

ter

souverein

eigenlijk

zelf

is

geldt van de aardsche rechtsbedeeling en het optreden van den magi-

zelfde

het

tijdelijk

zoodra het ware priesterschap zou gekomen

vallen,

het priesterdom van Melchizedek echter, dat

dat Christus op zich

Aaron en dat van Melchi-

der zonde wil als

verliest

zij

door God

niet rechtstreeks en reëel

haar ratio sufficiens, zoodra

tengevolge van de parousie des Heeren het ware koningschap weer rechtstreeks

Dan verdwijnt

over de volken zal worden uitgeoefend.

het tusschentijds inge-

schoven Overheidsgezag met de aardsche rechtsbedeeling op dezelfde wijze priesterschap

het

Terecht

II.

is

van Aaron verdwenen de

bij

behandeling

is

van

voor dat van den Heere Christus.

den

Locus de Magistratu op den

voorgrond geschoven de verhouding tusschen kerk en overheid. Dit zoo

juist,

zal,

wat

belang,

omdat, wanneer

uw niet

staats-, rechts-

omdat

uit

mij zegt,

gij

die

verhouding

eene macht onder de volkeren

op goeden voet de

Practische

bepalen,

of

te blijven,

Theologie

staat

en

tot

Deze quaestie

stelt,

heeft

is

ik

daarom

u zeggen

overwegend

de kerk voortvloeit dat de kerk

en dat de overheid moet trachten daarmede

is

want thuis

is.

gij

dit

toch hoort niet

maar omdat ge

;

in

die

de Dogmatiek maar

in

verhouding niet kunt

ge moet weten hoe ge kerk en staat beschouwt, immers naar die

relatiën belijdt gij

Daarom

welke verhouding

en kerkbegrip

als

zullen

kerk

uit

uw

staatkundige en kerkelijke beginselen.

wij te

pogen

uit

komen en

deze het

quaestie

belang,

dat

van

verhouding tusschen

op het spel

staat, hierbij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken