Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 71

2 minuten leestijd

DE ÜRDINANTIJËN GODS.

Ook op

politiek terrein.

ge

Ziet

55

den menscli wel terdege een zondaar, dan kan er van een

in

opmaken van de eeuwige rechtsbeginselen

zondig

uit zijn

Woord

sprake wezen, en bestaat er aan een direct

besef ook geen

Gods,

ter aanduiding

van de rechtsbasis, onafwijsbare behoefte.

Maar ook,

is

kan

vanzelf,

spreekt

een onontwikkelde,

de mensch u nog slechts

hoewel

rechtsbesef,

zijn

dan, het

nog niet volkomen

helder,

toch juist en vertrouwbaar wezen, en behoeft ge daarom geen buitengewoon

„Woord Gods" meer,

En nogmaals

ge het dan hebt in het woord des menschen.

wijl

keert

dezelfde

aanvaarden van „Gods V/oord"

in het

eenstemmig

terrein,

zonde

der

men

vindt

weer

straks

men

Veronachtzaamt

zonde,

der

feit

op

eenerzijds hen, die het eerst beleden

oog verliezen,

het

uit

de

gelijk

verdedigers

Kome

ginselen

met

weg

de

diepe

beteekenis

vaststellen;

vaste, juist omschrevene, scherp

tot

en wrijft dusdoende de teedere kiemen dezer be-

niet en

dit

men met zondaren in

met zondaren ook

men

wil

Woord

of

bij

vindt,

in

de

en

decreteeren

te

we

dien

laten

ten

beoogt,

van

die

wij

heidspersonen

bij

de

door dat

dan moet men,

en

omdat het

slechts

beginselen nooit volkomen kan

met

zekerheid, en eens voorgoed,

muurvast opmaken en formuleeren of

ordinantiën, ons in dit

onmogelijkheden

Woord

behoort.

dan ook, ons door een schijn -zekerheid

geen zekerheid hoegenaamd oplevert, en leggen

met bescheidener

neder

ook, juist

zelf

zijn

stelliglijk,

weigeren

blinddoeken,

ons

zich

in

van de rechtsbeginselen

hoofde

deze,

den huishaard,

maar

volmondige bekentenis komen, dat het

alle landen,

geopenbaard, kortweg tot de Uit

om

diepte

eeuwen en voor

alle

in het studeervertrek;

de

tot

worden verstaan, en dat het voor

met zondaren

de stembus en

wel

dood.

ten einde toe in het oog houden,

doen heeft; met een zondaar op den troon;

te

Gods, hoe volkomen

zondaren

men

blijft

de raadszaal;

niet,

Woord

aldus door een geestelijke kaste of een kliek van

stramme juristenvingeren

zijn

met zondaren

of

dit

van

theocraten, dan acht men den zondaar

bekwaam, om

laat

is;

Maar wil men dat

de

van het Protes-

belijnde kennis te geraken van wat over het burgerlijk leven in Gods

hoftheologen

en

raadpleging van Gods Woord, met

verderen

zijn

de

gelijk

en

geschikt

geopenbaard

politiek

rekenen.

dit feit blijven

alleszins

van gedrag, óók op

als regel

caesaropapisten; terwijl anderzijds tantsche staatsrecht, ook bij de

het

onder hen, die anders

zijn.

Immers ook dan weer feit

terug

tegenstelling

resultaat

werking,

die

Woord wordt

op

tevreden,

dan

Czaar of Paus

deconsciëntiederover-

uitgeoefend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken