Bekijk het origineel

De overheid - pagina 94

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 94

2 minuten leestijd

LOCUS DE MAGISTRATU. nen ze plaats

schoot

lijke

die zonder en die

Hij alleen praepareert

enkele factoren alleen.

bij

God

aarde een staalbron.

der

§ daardoor aanmet coöperatie van den mensch dokter en apotheker

hierbij

is

een door den mensch gemaakt praeparaat heeft

Bij

tegelijk.

zijn,

God werkt

grijpen.

den

in

Dit wordt in de

beide een uiteenloopend karakter.

gegeven, dat er werkingen

om

kennis en actie gebruikt

God de mensche-

praeparaat gereed te maken.

't

Nu gevoelen we, hoe op dit standpunt een gansch andere blik op de wetenschap geworpen wordt. De menschelijke wetenschap is niet een uitvinding van

waarvoor de vromen

Satan,

den mensch, waarmee een

hij

God voorbestemd,

door

God

en

besteld

te

ageert

;

niet een

;

middel van

neen integendeel, ze

zijnen tijd in

schakel

de parousie

Heeren

des

tegenwoordig wetenschap

Denk

omdat

dat

neezen

en

het

is

in,

hoe door datgene, wat wij

ontzaglijke

die

mag

schrede,

die

gequalificeerd als zonde en vernieti-

bv. veel rijker in zijn ontwikkeling

dan dat der Japan-

ook de roem en de roeping van studenten, dat

is

zijn

de menschelijke

leven door de resultaten der wetenschap verrijkt

het menschelijk

Ons leven

doorloopen onder de hoede

laten

de 250 millioenen van Indië onder

millioenen

voorwaarts deed, niet

wordt.

wil

u den toestand

en hoe het Engelsche volk, dat vooral daarover

is

enkele

zijn

macht houdt en gevoelt, ontwikkeling

als

engeren zin noemen, de macht van menschelijke

in

ontwikkeling vertienvoudigd

met

mensch

den

van de Gratia Communis.

beschikt,

is

groote proces van menschelijke ontwikkeling, wat Hij tot op

dat

in

is

leven geroepen

't

van den menschelijken geest, en wel, die van Godswege bedoeld

actie

ging,

moeten hoeden

zich

eigenlijk tegen

staan dan anderen, juist doordat

het innerlijk

zij

hooger

zij

wezen der dingen bespieden.

Hier hebben we te doen met eene edele ontwikkeling, die zich aansluit aan wat voorafgaat, met een ontwikkeling, niet als een Satanische aberratie, maar zooals ze

Evenals gebruiken.

in

't

de

bestel

Gods

ligt

kunst, kan de

Evenals

opgesloten.

mensch ook de wetenschap

we nu

de profetieën

macht

zal

et

malum

welke

uitbreken,

in

leven trad.

't

de Heilige Schrift omtrent de toekomstige

in

ontwikkeling der dingen dan teekenen telijke

bonum

de kunst misbruikt kan worden, zoo ook de wetenschap

en de macht, die als resultaat van de wetenschap

Raadplegen

in

zij

als

ons, hoe

op

't

laatst

eene Antichris-

geheel het menschelijk leven en heel

den aardbodem omspannend wordt voorgesteld.

In

verband hiermee

zij

opge-

merkt, dat eene zoodanige Antichristelijke macht zich niet kon ontwikkelen, zoo-

lang het leven van den mensch nog enkel

empirisch

bleef en dat de ontwikkeling

dier macht, zooals de Schrift haar teekent, alleen mogelijk is

ontwikkeling, die zich nu door

Het Russische

rijk

b.v.

't

met

geweest

juist

door die

opkomen van de wetenschap geopenbaard zijn

heeft.

ontzaglijke dimensie was, zoolang Rusland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 94

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken