Bekijk het origineel

De engelen Gods - pagina 164

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De engelen Gods - pagina 164

2 minuten leestijd

WOONSTEDE DES ENGELS.

160

Heilige

De Denk maar aan den engel

ons dienaangaande meldt bevestigt dit dan ook.

Schrift

engelen verschijnen op een bepaalde plaats.

Hagar

die aan

het reukaltaar in

bij

den

den tempel verscheen. God stelde den Cherub

ingang van

engel

afdaalde,

die

En

wegging.

het

gevallen

waarin de engel

eigenlijk

leven

der

mogen uitdrukken, schijnen. Maar ook aan

die

»Ja,

als

Ten

eerste,

onplaatselijk

ten

dit zegt

er

een

dat zoo

was,

engel

die

zoo

zij

hierop

we ons zoo

aldus zou binnen ver-

Heilige Schrift ons dezelfde

geeft,

zulk een bepaalde verschijning sprake

voor

niets voor het

de engel, als

niet

hij

dat de

andere,

Avel

nog

ze niet verschijnen,"

gebonden voorstelling

plaats

staat

alles

dit

maar

vcrscJieeji;

engelen

tweeërlei geantwoord.

kwam

Openbaringen hooren we telkens van nederkwam, die ergens stond, die weer

in de

men nu:

zegt

Gethsémané

In

Paradijs.

En ook

Jezus vertroosten. een

of aan dien anderen die aan Zacharias

in de woestijn,

bij

als

er

van

engelen buiten

Dit ziet ge vooral aan de

is.

Deze worden gezegd te wonen of te huizen in den bezetene. Soms meerderen gelijk in eenzelfden bezetene. En eens zelfs wordt ons gezegd, niet alleen dat zulke demonen in een bepaalden persoon huisden, en van hem idtgin<jen, maar ook dat gevallen

zij,

engelen

of

demonen.

kudde zwijnen.

uit dieu bezetene uitgegaan zijnde, intogen in een

Dit nu ging buiten alle verschijning om. Niemand zag die demonen,

noch toen

noch toen

zij

hem

uitgingen,

Averking

nam men

den bezetene waren, noch toen ze van

in

zij

de kudde zwijnen voeren.

in

Hun

maar hen zag men niet. En toch spreekt de Heilige Schrift over deze demonen en over hetgeen ze deden en met hen geschiedde waar,

op zulk een die

plaats

een bepaalde plaats zich bevonden, en uit

wijs, dat ze in

zich

naar

een andere

j.daats

toebewogen. In gelijken zin

zegt de heilige apostel Paulus, dat deze gevallen engelen »geestelijke

boosheden

in

de lucht zijn."

Avorden ze voorgesteld, als »met

Elders

banden onder de duisternis gebonden".

En

gemeenlijk geeft de Heilige bij God m deii mogen en kunnen we dus

Schrift omtrent de goede engelen de voorstelling, dat ze

hemel tot

zijn.

Met de Heilige

Schrift voor ons

geen andere slotsom komen, dan dat ook de engelen,

wezens wel terdege aan plaats gebonden

zijn.

als eindige

Ook van den engel

Evenzoo staat het op grond der Heilige Schrift vast, dat de engel, hoezeer ook aan plaats gebonden, zich nochtans verplaatsen kan. Zijn plaats is de eene maal hiery de andere maal daar, al naar gelang van de plek, waar hij op een

geldt het: Hier

is

hij,

en daar

is

hij

gegeven oogenblik Gods wil heeft uit

Op

de vraag

ii-aar

die plaats

in de stoffelijke wereld,

maar

is,

niet.

te

voeren.

moet natuurlijk geantwoord: Niet

in de geestelijke wereld;

twee werelden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

De engelen Gods - pagina 164

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 300 Pagina's

PDF Bekijken