Bekijk het origineel

De overheid - pagina 401

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overheid - pagina 401

2 minuten leestijd

De

§12.

magistraüi

in siia in

ecdesiam

383

relatione.

Hiertoe droegen in niet geringe mate de schriften der Grieksche philo-

gieten.

sophen

luinne

liet

vooral die van Plato, die toen ter

bij,

beltend begon te

tijd

Volgens Plato moet de Overheid zorgen voor de zaken der

worden.

religie

en

die ordenen.

Nu

spreekt vanzelf, waar de Humanisten aan het Christendom den rug toe-

keerden en niet anders dan Heidensche philosophen waren, die

in stille

dering voortleefden voor de schoonheid, die met de Renaissance

naar

was overgekomen,

Italië

andere

geen

zich

uit

bewon-

Byzantium

dat deze in hun levens- en werelbeschouwing

vormden, dan

voorstelling

dat

Souverein van het land tevens meester en baas

het vanzelf sprak, dat de

de kerk was.

in

De Reformatie. Wanneer we de Reformatie wel

daarbij

Men Dit

in

twee groote stroomingen zien uiteengaan dan

oog gehouden, dat er eigenlijk vier stroomingen zijn. spreekt gewoonlijk van een Luthersche en Gereformeerde Reformatie.

moet

in

is

't

genomen

strengen zin

twee

slechts

in

geweest,

Reformaties

van de quaestie, die

opzichte inzicht in

In

juist.

we

die

praegnanten zin

metterdaad

zijn er

van Wittenberg en Genève, maar ten

hier behandelen,

moeten we

den stand der zaken van vier stroomingen spreken

tot

n.1.

een helder

de Luthersche,

Gereformeerde, Anabaptistische en Rationalistische. Deze vier hebben van meet af elk een zekere positie

Tusschen

ingenomen.

de Luthersche en Gereformeerde Reformatie bestaat historisch

groote verschil, dat de Luthersche Reformatie van de vorsten

is

dit

uitgegaan, terwijl

daarentegen de Gereformeerde bijna overal door de vorsten werd tegengewerkt en daarom van het volk zelf moest uitgaan.

geen

matie

bijna

in het

bloed der martelaren geheiligd

dan

dit,

dan

martelaars,

de

staat

Daarom kent de Luthersche

Refor-

de Gereformeerde Reformatie met name

terwijl

is.

Ook

al

was

het verschil niet anders

Gereformeerde Reformatie verre

in

waardij boven de

Luthersche, die het zegel van het martelaarsbloed mist.

Het

optreden

Scandinavië Als

de

lijden

vorsten

der

aan

het

hoofd

der

Reformatie

in

Duitschland,

en Denemarken maakte, dat de zaken veel gemakkelijker gingen.

vorst

van

't

land

er

voor degenen, die zich

ons land evenwel en

voor bij

is,

loopt alles vanzelf en bestaat er geen

de Reformatorische beweging aansluiten.

in Frankrijk,

waar de Overheid de Reformatie

zelf

In

tegen-

werkte, ontstond voor hen, die plichtshalve de Reformatie doorzetten, lijden en

verdrukking van

allerlei

aard.

wat de vorsten van Duitschland tot het opvatten van de Reformatie gedrongen heeft, dan valt in 't minst niet te ontkennen, dat er onder die vorsten mannen waren, die met hart en ziel de belijdenis der Vraagt

men

nu,

Reformatie waren toegedaan, doch

men

vergist zich zeer, als

men meent,

dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

De overheid - pagina 401

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 470 Pagina's

PDF Bekijken