Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Ons program" - pagina 19

1 minuut leestijd

-

XIX organische geregeld

en

zij,

voorde,

dat

door

niet

staatsbemoeiing;

en

den

ontwikkeling

de

dat

zin,

ons

de

van het

en

diplomatie;

reclitsbesef;

van

bevestiging

de

in

de

eenige maatstaf; de druk minder on-

niet

17.

handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt

versterking

historie;

in

lijde,

en de kosten van inning afnemen.

zij;

tot

der

lasten

hervormd worde

belastingstelsel

Artikel

Kracht

de

maar door beperking van

van het volksleven minder schade

hooge opbrengst der middelen gelijkmatig

noodige,

het

voorts

dat

vermeerdering van

druls:kende

noch door bezuiniging op

natie

ontvangsten en uitgaven

evenwicht tusschen

het

voorts

vende strijdkrachten

in

in

de bevordering van kennis onzer volksvrijheden;

in

eene

ervarene

wettelijke organisatie van de doode en le-

eene

land

te

in

onze

zij

en

water,

te

na verbetering van het

die,

en kazerneleven, met prijsgeving der plaatsvervanging, bovenal

scheeps-

kracht zoeke in het moreel van den soldaat.

Artikel

18.

Voor zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, zuchtige

neiging

den staat of van

onze

staatkunde,

den particulier

om

dat de baat-

de koloniën voor de kas van

exploiteeren,

te

zij,

dient plaats te

maken

een staatkunde van zedelijke verplichting; en diensvolgens in de

voor

herhaaldelijk

deering

der

door anti-revolutionaire quaestie

gegrond

bijzonder

gesteund; niet

initiatief

was, aangegeven,

alle ;

lijn,

op bestu-

belemmering voor de

bij

het lager onderwijs

van het Europeesch bestanddeel aanvankelijk dient

tegenover het Mahomedanisme het Christelijk karakter der natie

verloochend;

ding in

wier inzicht

staatsUeden,

prediking van het Evangelie dient opgeheven

vrije

het

van

belijdt

en zoo de politieke als sociale en oeconomische verhou-

overeenstemming gebracht worde met. den eisch der

Christelijk

historische beginselen.

Artikel

Zy erkent de noodzakelijkheid beter

dan thans,

verschillende

er

toe

mede

maatschappelijke

de eischen van Gods Woord.

om te

19.

ook door middel van onze wetgeving,

werken, dat de verhouding tusschen de

standen

zooveel

doenlyk

beantwoorde aan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 519 Pagina's

PDF Bekijken