Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 13

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Vierde deel.

2 minuten leestijd

ZOND.

XXXVIII. HOOFDSTUK

15

II.

afsnijding van

omdat Gods genadewerk vóór den dood geen algeheele zonde teweegbrengt. Een dubbele spaak

Een dubbele hindernis

levens steken.

de

dus in het wiel of rad onzes

blijft

staat ons in den weg, en belet ons,

ons leven naar den regel van het leven Gods te doen loopen. Ten eerste

om

de slaaf sche arbeid die ons

ome

de onvolkomendheid van

der zonde wil

van God op aarde een soort dubbelleven door en

leven gelijk het

blijft

verlossing. Hieruit

om

nu

opgelegd, en ten andere vloeit voort dat

Eenerzijds leeft

leidt.

der zonde wille geworden

burgelijk aardsche leven zoudt

des gebeds en des

punt en

zuiver

kunnen noemen. Maar anderzijds

uw droomen

in

omgekeerd

lofs.

in

tot

met

u,

Maar

volgen

Ge moet

altijd

bidden; maar

neemt toch

dit

en dat andere oogenblikken hiervoor ge dus dien eisch niet

laat

los,

al zeer

ongeschikt zouden

zijn.

uw

hart

zelfde

die

nu wat

dit

bij

is

ziel

toch weet ge

dat het gebed

in al mijn aardsche leven in, en ik

om

waarmee

wat maaksel we

dat-

uw

burgerlijk aardsche en

kunnen zeggen

:

Mijn hemelsch

heb voor dat hemelsche leven mij-

door de uitkomst bitter gestraft te worden voor de roe-

hij

zijn,

het beter wilde weten dan de Heere.

gedachtig zijnde dat we stof

zijn.

in ons alledaagsche aardsche leven de veer

niet te laten verslappen, zeer verre

Hij ook

En

geen afzonderlijken levenskring noodig. Menig mystiek dweper zegt

dan ook, maar

om

zijn.

het gebed zoo duidelijk in het oog springt, geldt voor

geestelijk opgevat zoudt ge ook hier

keloosheid,

ning,

zijn,

zijn,

hemelsch leven.

geestelijk

Hoog leven

leven

u naar het gebed dringen en er voor geboden

de tegenstelling tusschen den kring van

van uw

ner

uw

verstomt, en zoudt ge lang niet gaarne die bepaalde oogenblikken

u

missen,

heel

aangewe-

zijn

dat de grondstemming van

zeer goed, dat er heel wat oogenblikken in in

vol-

niet weg, dat er op eiken

den dag een biddende en dankende stemming moet

al

En

zijn.

het aardsche leven

dag enkele oogenblikken meer rechtstreeks voor het gebed

Al

slaap

scheiden, in betrekkelijken zin kan dit toch wel, en moet het ook.

komen

zen,

de

niet één

uw

kunt ge die twee op aarde niet

al

zijn

leeft hij

tot in

te

nog het

als in

ziel

nu op

zijn

dan moet

het spoor van uw hemelsch leven uw gebed en onder uw gebed zal

storend laten gelden.

zich

Die twee levenskringen

scheiden. Is het goed

te

hij

en wat ge

is,

toch ook een hemelsch leven, zoo in het verborgene zijner ure

een kind

De Heere weet

Hij weet dat de span-

van het hemelsche leven

onze kracht te boven gaat. Deswege heeft

aan dat hemelsche leven op aarde,

in

de kerk van Christus, een eigen

organisatie, een eigen bestand, een afzonderlijk terrein gegeven,

zich uiten kon. Niet, gelijk de

waarop het

dweper beweert, alsof we nu de vroomheid

tot

de kerk bepaalden, en in de wereld ons geestelijk leven op nonactiviteit zetten.

Dat kan een kind van God

niet.

Maar wel

verlangt

hij

naar den Kustdag

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken