Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 442

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 442

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

442

ZOND.

met het merkteeken

en

bewijze

dat

zegel

den

alleen

hij

oorsprong

goddelijken

nu kwam Messias

uit

XXV. HOOFDSTUK

had; ten tweede

bij

goddelijken persoon

zijn

maar

heilige apostel

staat,

hebbende

zijn",

Ge

en

„Een

„De

zegel:

d.

i.

;

en ten

hij

sprak,

met goddelijke

levenden Gods melding gemaakt

Tim. Il

leest hiervan in 2

wordt

Heere

19,

:

kent degenen, die de zijnen

naam van

den

die

iegelijk,

Hier

waardoor

Paulus zegt: „Evenwel het vaste fondament Gods

dezen

ongerechtigheid."

zelf,

machthebbende,

als

dit zegel des

het ^fondament der waarheid."

waar de

een spijze van

den Doop aan de Jordaan enz. gegeven

bij

Wordt van

2.

om u

de wonderteekenen die zijn prediking verzelden

in

niet als de Schriftgeleerden,

is,

die blijft tot in het eeuwige leven. Dit

ten eerste in de getuigenisse die de Vader aangaande

:

derde in het optreden van

autoriteit.

bekwaam

en

staat

te bieden,

de profetie,

in

des levenden Gods aan zich; ten

zegelteeken in

VII.

dus

Christus noemt, sta af van

waarheid

de

Gods

een gebouw

bij

vergeleken, dat rust op een onwrikbaar fondament, en dit fondament wordt

gezegd bezegeld verborgen ligt

èn

zijn in

te

zijn

eeuwigen en onwrikbaren raad, die èn

zijn

geopenbaarden wil inhoudt. Die verborgen wil immers

zijn

betuigd in de verkiezinge Gods, waardoor de Heere „kent degenen die

de zijnen zijn", en die geopenbaarde wil

ligt in zijn heilige ordinantiën, die

onvoorwaardelijk alle ongerechtigheid verdoemen. Over de beteekenis van deze

En wat den vorm van

uitspraak kan dus geen geschil rijzen.

aangaat, zoo

van

zij

fondament

een

voor een paleis of tempel te teekenen, door er een

afbeelding van het zegel of een opschrift op uit te beitelen

nu de

terugslag op deze gewoonte, dat

van

Gods

daardoor

Openbaring

heilige als

voorstelling

herinnert, dat het oudtijds gewoonte was, den hoeksteen

echt

door

en het

heilige apostel ons ook het

voorstelt,

gewaarborgd

;

als

is

met

gebouw

gemerkt en geteekend, en

het zegel Gods.

Aan den goeden

juisten hoeksteen hing de vastheid van het fondament, en aan de vastheid

van het fondament de vastheid van heel het gebouw. Tegen vergissingen of bedrog moest dus ook hier waarborg geboden. Alleen de echte hoeksteen

mocht gebruikt worden, en ten bewijze nu, dat deze hoeksteen onderzocht en

goedgekeurd

was,

en

van het echte steen en van de zuivere

alzoo

lijnen was, ontving zulk een hoeksteen het zegelteeken. dit

zegel

melding

waarvan we alleen het

openen

en

gemaakt

zelfs lezen,

Lam, dat de

bij

dat het

het

die

er

Wordt van

Boek van Gods almachtigen

raad,

met zeven zegelen verzegeld was, en dat

geslacht was, waardig wierd geacht,

zegels

3".

aan

hingen

te

om

verbreken.

dit

Dit

Boek beeld

te is

ontleend aan de „verzegelde lastbrieven", die nu nog in oorlogstijd door

den koning aan

zijn

vloot in zee gaat.

admiraal worden meegegeven,

Dan ontvangt

hij

als hij

met de

oorlogs-

„lastbrieven" mee, waarin staat

om-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 442

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken